31 јануар 2011

И ове недеље тема је саобраћај. Пробајте да нешто смислите, а можете послати и већ објављене ребусе на ту тему.
Решења:
826. Зао би Лази час (заобилази Ч  АС)
827. Смот'о Риста колач (С моториста, кола Ч)
828. Никола прети Чеди (НИ кола претиче ДИ)
829. Ната Мићи маше с тавана (на Тамићима шест авана)
830. Оток одмазде (Ото код Мазде)
831. Нас Ема форсира (НА семафор, сир А)
832. Тешко дају гол (ТЕ Шкода, Југо Л)
833. Дачи јела шкоде (Дачије Л, А Шкоде)
834. Савио Никола ка Мионици (С авион, И кола, камиони ЦИ)
835. Призна Кузми Јурина (при знаку змијурина)