18 март 2011

Овај ребус је реаговање на претходни који је осмислио Жељко Прванов.

14 март 2011


EK Božidar Vranicki Split
21 000  Split,  Vranjčki put 8,  p.p. 263

DOPISNI  NATJEČAJ  za  sastavljače
BOŽIVRAN  2011

Povodom stogodišnjice splitskog Hajduka, Enigmatski klub Božidar Vranicki Split organizira dopisni sastavljački natječaj Boživran 2011, koji se satoji od četiri enigmatske vrste: KRIŽALJKA, REBUS, PREMETALJKA i MAGIČNI LIK.

1. KRIŽALJKA: Zadatak je sastaviti skandinavku dimenzija 8x14 polja, obavezo uvrštavanje imena i prezimena barem jednog nogometaša Hajduka, iz bilo koje generacije.

2. REBUS: Zadatak je sastaviti klasični rebus u čijoj postavi mora biti uvršteno ime, prezime i(li) nadimak barem jednog igrača Hajduka, iz bilo koje generacije.

3. PREMETALJKA: Zadatak je sastaviti čistu premetaljku od slova sintagme: STO GODINA MAJSTORA S MORA.

4. MAGIČNI LIK: Zadatak je sastaviti gornji kutnik dimenzija 6x9 polja, sa uvrštenom sintagmom Stari plac, na bilo koje od prvih 6 (šest) mjesta mreže.

Generalno pravilo: Radovi u bilo kojoj kategoriji, moraju biti enigmatski ispravni uz obavezno korištenje ijekavice i etimoligije. Rok za slanje radova je 30. svibnja 2011. godine, a sastavljači mogu poslati maksimalno tri rada u svakoj kategoriji na adresu kluba ili na e-mail: luka130859@gmail.com. Uz rad(ove) obavezno dopisati svoje ime i prezime, adresu, telefon i(li) e-mail. Za nejasnoće i pojašnjenja možete zvati mob. 098 59 87 53.
Pristigli radovi bit će šifrirani i priređeni za žiriranje. Ocjenu radova, vršit će sami sastavljači prema vlastitom nahođenju, tako što će deset uradaka ocijeniti bodovima 13, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Uz to radovi će biti poslani i petorici neovisnih ocjenjivača.
Poredak po kategorijama utvrdit će se zbrajanjem ocjena, a autori ne smiju ocijenivati svoje radove. Titulu pobjednika BOŽIVRAN  2011 ponijet će najbolje plasirani sastavljač na osnovu plasmana njegovih radova u tri kategorije. Ukoliko autor ima radove u sve četiri kategorije, u obzir će se uzeti tri bolja plasmana. U slučaju istog broja bodova, dva ili više natjecatelja, poredak će odrediti plasmani, a potom osvojeni bodovi po kategorijama.
Službena obznana rezultata i proglašenje najboljih bit će na najesen na 27. SOZAH-u, Izvješće i najbolji radovi će biti objavljeni u enigmatskim časopisima, a za najuspješnije sastavljače ćemo se potruditi osigurati neke nagrade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Za EK  BOŽIDAR  VRANICKI

Luka Pavičić, predsjednik 


Меморијал Милана Милина
Од Жељка и Славка стигао је и следећи мејл:
МЕМОРИЈАЛ МИЛАНА МИЛИНА
У част свог истакнутог члана и једног од највећих анаграмиста наше земље, ЕД "Др Ђорђе Натошевић" организује Меморијал Милана Милина 2011.
Пропозиције:
1. Такмичење се одвија у три кола
2. У сваком колу потребно је саставити анаграм на задату тему и ребус са једним задатим појмом.
3. Право учешћа имају сви енигмати са неограниченим бројем радова.
4. Анаграми и ребуси се шаљу мејлом на енигмотека@опен.телеком.рс или писмом на адресу, ЕД "Др Ђорђе Натошевић" 25000 Сомбор, Београдска 12.
5. Сваки рад МОРА бити на посебном листу папира (најмање А5 формата)
6. Сваки од послатих радове потпусују се именом и презименом
7. Приспеле радове оцењиваће трочлани стручни жири.

Посебно ће се вредновати анаграми, а посебно ребуси.

За свако коло прави се поредак првих
десет анаграма и првих десет ребуса, који се вреднују оценама 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 и 2 бода, док сви остали радови који испуњавају услове конкурса добијају 1 бод.
Укупни победник добиће се сабирањем бодова за сва три кола
Организатор такмичења има право да дисквалификује учесника који се не придржава пропозиција и етичког кодекса.
Жири је потпуно самосталан у одлучивању и ауторитетом својих чланова гарантује стручно и објективно жирирање.
За победнике су обезбеђени пехари и друге вредне награде.


Прво коло траје до 1.маја 2011. године.
Задаци:
          Анаграм: Саставите чист анаграм од следећих слова:
СУШТИНА МАТЕМАТИКЕ ЈЕ У ЊЕНОЈ ВЕЧНОЈ МЛАДОСТИ
          Ребус: Саставите класичан ребус у коме се у поставци (не у решењу) користи макар један појам из геометрије.
Ево и два занимљива такмичења за састављаче ребуса. Једно је расписано прошлог месеца, а друго пре три дана.
Захвалну тему ''пас'' продужићу и ове недеље, јер има још ребуса који су стигли од посетилаца блога, а и оних који су раније објављени.
Решења ребуса из протекле недеље:

887. Дино синоптичар (ДИ носи НО птичар)
888. Покер асова (по кера, сова)
889. Уништена ријека (у НИ штенари је КА)
890. Спикер (спи кер)
891. Поштена реч (по штенаре Ч)
892. Поштена ријеч (по штенари је Ч)
893. Пасмина паса (пас МИ напаса)
894. Опаске рокера (О пас, кер О, кер А)
895. Ангела Меркел (Ангола, кер, кер)
896. Носи Петко кера (нос и пет кокера)
897. Спас докера (С пас до кера)
898. Каспер, пескар (пас, кер)