понедељак, 14. март 2011.

Решења ребуса из протекле недеље:

887. Дино синоптичар (ДИ носи НО птичар)
888. Покер асова (по кера, сова)
889. Уништена ријека (у НИ штенари је КА)
890. Спикер (спи кер)
891. Поштена реч (по штенаре Ч)
892. Поштена ријеч (по штенари је Ч)
893. Пасмина паса (пас МИ напаса)
894. Опаске рокера (О пас, кер О, кер А)
895. Ангела Меркел (Ангола, кер, кер)
896. Носи Петко кера (нос и пет кокера)
897. Спас докера (С пас до кера)
898. Каспер, пескар (пас, кер)

Нема коментара: