04 новембар 2021

НАЈРЕБУС СЕПТЕМБРА И ОКТОБРА

(ДРУГА ФАЗА)

У првој фази гласања учешће је узело 16 судија. У другу фазу иде 12 ребуса који су сакупили од 4 до 10 бодова. У другој фази гласања, шесторо судија одабраће 5 ребуса за које сматрају да су најбољи и поделиће им бодове по систему 5, 4, 3, 2 и 1 бод. Судије у другој фази биће Мирослав Цветковић, Борис Назански, Ејуб Семић, Недјељко Недић, Владимир Шарић и Илија Ђурковић.

 Уколико је неко од судија спречен, молим да ми на време јави, да бих нашао замену. Рок за гласање је недеља, 07.11.2021. до 20,00 часова. Гласови се шаљу на мој мејл nikic.branislav@gmail.com

Ево одабраних ребуса:


 


                                                                            
03 новембар 2021

Poštovani ljubitelji enigmatike,

U toku je 20. Međunarodno prvenstvo Srbije za anagramiste. Na blogu ŠMEK objavljena je zanimljiva tema za anagramni izazov u prvom kolu, koje traje do kraja meseca. Dobro došli i ugodna zabava! 🙂 www.chessandpuzzles.blogspot.com

Srdačan pozdrav,
Zoran Radisavljević

NAPOMENA: Za redovne učesnike šampionata znam da neće propustiti učešće na ovoj najkvalitetnijoj smotri anagramista, no sad bih (posebno zbog činjenice da je jubilarno takmičenje) zamolio i sve vas koji nikad niste učestvovali na brojnim sastavljačkim i rešavačkim turnirima koje organizujem, da pošaljete nešto zanimljivo za barem neku od kategorija. Unapred hvala na uloženom trudu!

31 октобар 2021

NAJREBUS SEPTEMBRA I OKTOBRA

(PRVA FAZA)

 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku septembra I oktobra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 04.1
1.2021. do 20,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do nedelje 07.1
1.2021. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 8977. Pijana vrana (lijana, grana)

8978. Školski čas (škotski pas)

8979. Praskozorje (roze prosjak)

8980. Ko Ronaldinja saleće (korona L, dinja sa leće)

8981. Škoro nađe ram (Š korona, đeram)

8982. Ko Rona nasleđuje? (na sleđu je korona)

8983. Kraš sindrom (Kraš s Indrom)

8984. Odvoz nakupina (o dvoznaku pina)

8985. Svi, Nono, muzu mužika (s Vinonom uz Umu Žika)

8989. Ala Simo štuke peca (alas i mošt u kepeca)

8990. Edi je teklič (dijete kliče)

8991. Opis interijera (opi sin terijera)

8992. Ko taoizam obara (kotao iza mobara)

8993. Mi snažimo Vanju (miš na zimovanju)

8994. Briše ćerka šakom pot (bri, šećer, kaša, kompot)

8995. Zlo ti učini jama (zloti u činijama)

8996. Košta nauka Leu (Koštana u Kaleu)

8997. Šerpe vama lome (Šer peva Malome)

8998. Anu bi sve žene šibale (Anubis veže Neši bale)

8999. Seansa s Ircima (Sean s Asircima)

9000. Pijevac i gara (Pijeva cigara)

9004. Mali peh Ulkera (Mal, Ipe, Hulk, Era)

9005. Jelek traži Rafaela (J Elektra, žirafa, Ela)

9006. Dama stigla na bal u crvenom (damast, igla, Na, Balu C, R Venom)

9007. Majstor enigmatike (Maj, store, Igman, Tike)

9008. Veštak iz Amerike (veš, tak, iza Meri ke)

9009. Potera sinovac stoku na pašu (po terasi novac, sto kuna, pa Šu)

9010. Sad vas i taguje (sa dva sita guje)

9011. Strikan u Apuliji (s tri kanua puliji)

9012. Strikan tepa Jaci (s tri kante pajaci)

9013. Odlet u tople krajeve (o dletu top, lek, raj, Eve)

9014. Odron u kanjonu Lima (o dronu kanj, o nuli Ma)

9015. Starta renomirana liga (s Tartarenom Ira, Na Li, GA)

9020. Merima zanese s Erom (meri Maza neseserom)

9021. Mi kima ususmo Kingu (Miki Maus u smokingu)

9022. Vasja gorče vino moli (Oliva s jagorčevinom)

9023. Danko Kujundžić (Judžin, Donka, Ćuk)

9024. Uho garavo volim (u Hogara vo, vo, lim)

9025. Poduka tapetarima (po dukata Petar ima)

9026. Ko papu tera? (kopa put Era)

9027. Šašava Žana šara mural (Saša, vaza, NASA, ram, Ural)

9028. Ženidba (bež dina)

9029. Sombor (bos Rom)

9030. To skidaj u besu! (Toski daju besu)

9031. Dođi, neću te kleti! (do Đine ćutek leti)

9032. Doka na pilates tera Ikana (do kana pila, testera i kana)

9033. Nestalo je soli (Stalone, Jes, Oli)

9034. Šeri Ferdo Gani sipa (šerif, Erdogan i sipa)

9035. Ukori Tunižana (u koritu N I Žana)

9040. Jake slane kiše (Jake s Lane kiše)

9041. Ludosti Vakera - Lu do Stiva Kera

9042. Mi kukali nismo nikom (Mik u kalini s Monikom)

9043. I debili pale s Tinom (ide Bili Palestinom)

9044. Goreli adolescenti (gore Li, a dole S centi)

9045. Pristojan utisak (pri Stojanu tisak)

9046. Napao kum oca (na paoku Moca)

9047. Poštene mačke (pošte Nemačke)

9048. Raspra Tine i Mare (Ras prati neimare)

9049. Sava ganja nomade (sa Vaganjanom ade)

9050. Premog Renato pazi (pre Mogrena topazi)

9051. Ogrcima vadimo meso (o Grcima Vadim, Om, Eso)

9052. Ko Romani zameri (Koroman iza Meri)

9053. Nagu Miru Petar zna (na gumi rupe, Tarza/n/)

9054. Pag odabra on (braon pagoda)

9059. Ode Vasa pun elana (odeva sapune Lana)

9060. Dosta blage riječi (do stabla Geri ječi)

9061. Lavina Rusa brine (lav i nar u Sabrine)

9062. Soli vam Adama slanine (s olivama da, maslina ne)

9063. Pitoma nana (Toma na napi)

9064. To Karlović uradi za budže (tokar lovi ćurad iz Abudže)

9065. Bakin unuk (Kunu nikab)

9066. Vodi razumna devojka Meri (vo dira zum na /l/evoj kameri)

9067. Sinovac uzima fijaker (SI novac, uzi, mafija, ker)

9068. Andres Iniesta Lujan (dejetelina na San Siru)

9069. Istorija Šida (Ist, orijaš, Ida)

9070. Tri poliklinike (Tripoli, klin, Ike)

9071. Maništra u suho (Mani, Štraus, uho)

9072. Arijana Grande (Rijana, nag Rade)

9073. Adapter o daktilografu (ada, pterodaktil o Grafu)

9074. Igramo vikendom (MiG, ramovi, kendo)

9075. Kriva Palanka (Krka, Iva pa lan)

9076. Leva noga (peva Goga)

9077. Smeta li masa Mariji? (s metalima samariji)

9078. Velika radost asova (veli Kara dosta sova)

9079. Srpska utiša raju (srp skauti šaraju)

9080. Ubode me sivonja (u Bode Mesi vonja)

9081. Pogani med ušara (po Ganimedu šara)

9082. Barbara želi stići na operu (barba, raže, listići, Na, O Peru)

9083. Peristil (per/o/ i stil/o/)

9084. Robi po Dohi landara (rob i Po do Hilandara)

9085. U Lici oko supa strvi (ul i cio kos u patrvi)

9086. Snivala je Pariz jelica (s Niva laje par izjelica)

9087. Pretopi Jašar kalaj (pre topija šarka, Laj)

9088. Okuka mama sina (o kukama Masina)

9089. Zatopek o maratonu meritoran (za Topekom Arat, o numeri Toran)

9090. Predade mi se Sena (pre Dade mis Esena)

9091. Nagazi Amerikance Lara (naga Zia meri kancelara)

9092. Komšo Ivo ubi ševca (kom, Šo i vo u Biševca)

9093. Kiša pada (Miša, Nada)

9094. Bela laž (bež lala)

9095. Pastorala (pasta, ralo)

9096. Momo Kapor u Emiratima (Amita, Rim, Europa, Komo M)

9097. Uzoran Jemenac (uz Oran je Mena C)

9098. Lopata za dar (Lo, Pata, Zadar)

T-01 Kupuje Nata ribu  (kup U je na Taribu)

T-02 David Alaba  (dva Abidala)

T-03 Rikardo Zamora  (R Ikar do Z Amora)

T-04 Dovede Tea mater  (do vedete amater)

T-05 Dolina Nila  (do Lina Li Na)

T-06 Stari kombine  (s Tarikom bine)

T-07 Kir Janja  (kirnja, ja)

T-08 Prima mama nagrade  (pri mamama nag Rade)

T-09 Sefovi tata mame  (šefovi, tata, mame)

T-10 Mini začini jelu  (lumin iza činije)

T-11 Nano, super je  (na nosu perje)

T-12 Robijaše tuku  (Robi jaše tuku)

T-13 Obesna je Perunika  (obe snaje peru Nika)

T-14 Na skali nije dobar ton  (Naska linije, do, Barton)

T-15 Ružna je i zla Zorka  (ruž, naje, izlaz, orka)

T-16 Odmor akademika  (od mora ka Demi Ka)

T-17 Danin džemper  (damper, nindže)

T-18 U veš korpi jelek  (uve, škorpije, lek)

T-19 Uzorah njive  (uz orah NJ ive)

T-20 Upetljane rospije  (u pet ljaneros pije)