11 август 2017

NAJREBUS JULA
(DRUGA FAZA)

     U prvoj fazi izbora za najrebus aprila, učestvovalo je 11 sudija. U drugu fazu plasiralo se 10 rebusa koji su dobili 4 ili više poena. Četvoro sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Boris Nazansky, Svetlana Jorgaćijević, Ilija Ozdanovac i Ejub Semić.      Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je nedelja, 13.8.2017 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  Evo odabranih rebusa:08 август 2017


1. Memorijal Mladena Đurđevića
Mirovna grupa Oaza iz Beloga Manastira i Zagonetački klub "Osijek" (skraćenoga imena "Zakos"), kao suorganizatori 33. SOZAH-a u Belomu Manastiru (22-24. IX. 2017), u spomen na velikana hrvatskoga križaljkotvorstva Mladena Đurđevića (1944-2004) iz Darde, priređuju prvi dopisni sastavljački natječaj pod imenom
"Memorijal Mladena Đurđevića" (MMĐ)
1.)      Natječaj se sastoji od triju zagonetaka: klasične križaljke, čarobnoga štita 6x8 i skandinavčice 6x18;
2.)      Klasična križaljka neto je dimenzija  21 x 13. U križaljku moraju biti uvrštena imena triju baranjskih rijeka (DUNAV, DRAVA i KARAŠICA) te ime jednoga od naselja u Baranji po izboru sastavljača;
3.)      U čarobni štit 6x8 obvezatno je uvrštavanje prezimena ĐURĐEVIĆ na bilo kojoj od mogućih pozicija;
4.)      U skandinavčicu 6x18 obvezatno je uvrštavanje imena KOPAČKI RIT u bilo kojemu stupcu;
5.)      Radovi trebaju biti sastavljeni na ijekavici, s poštivanjem etimološkoga načina pisanja stranih vlastitih imenica i prema uvriježenim križaljkaškim pravilima (kakva se primjenjuju u izdanjima "Feniksa" i "Kvizorame");
6.)      Na natječaj se primaju samo autorski sastavci, odnosno sastavci koje ni u dijelovima, niti u cjelini nisu sastavili računalni programi;
7.)      Svaki sudionik može poslati najviše po dva sastavka u svakome od zadanih zadataka, a za plasman po disciplinama računat će se samo bolje ocijenjeni sastavak;
8.)      Natječaj ostaje otvoren od 7. kolovoza (VIII.) 2017. do 7. rujna (IX.) 2017. godine;
9.)      Radovi se šalju na sljedeću adresu: Josip Dubrović, Vatrogasna 33, 31000 Osijek ili na e-poštu: josip.dubrovic@os.t-com.hr;
10.)   Ocjenjivački sud u sastavu: Boris Antonić, Josip Dubrović i Nedjeljko Nedić najprije će odrediti plasman po pojedinim zagonetkama, a potom i ukupnoga pobjednika Memorijala;
11.)   Proglašenje najboljih i dodjela priznanja i nagrada bit će tijekom 33. SOZAH-a u Belome Manastiru (22-24. IX. 2017).

Organizacijski odbor 33. SOZAH-a


06 август 2017

NAJREBUS JULA

Zbog mog korišćenja odmora, blog nije radio 10-ak dana, pa malo kasnimo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku jula.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 10.8.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do nedelje 13.8.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5372. Bijelu kavu junak uli (bije Luka Vuju na kuli)
5373. Polako djed vaja (pola kod Jedvaja)
5374. Karas kod orada (Karasko do Rada)
5375. Franc Kafka (ak F, ak C, nar F)
5376. Uzimaj klemu! (uzi, Majkl, emu)
5377. Spi neradnik (spiner A, D Nik)
5378. Spi Nermina (spiner, mina)
5379. Insajder (red Jasni)
5380. Uma Turman (u matu rman)
5381. Veštačke suze (veš, tačke S uz E)
5382. Cifre digitrona (git, ronac i Fredi)
5383. Produžetak (P R od užeta K)
5384. Kućanica mi loše vari (ćuk, Anica Milošev, Ari)
T-1. Kozerija na vodi (koze Rijana vodi)
T-2. Polubratu lipa ne smeta (Pol ubra tulipane s meta)
T-3. Poruka malene supruge (po rukama Lene su pruge)
T-4. Tera te s Lazom bije? (tera Tesla zombije)
T-5. Profi-liga (profil Ig/o/a)
T-6. Pirati sa Kariba (prati /I/saka riba)
T-7. Uvek namaži to! (u veknama žito)
T-8. Ponizna je Lena (poni zna jelena)
T-9. Nju škaklju članci (njuška, ključ, lanci)
T-10. Nati sućut Rista da (na tisuću tri stada)
T-11. Primeni silu Eta! (pri meni silueta)
T-12. Ode Luka na put (/na/ odelu kaput)
T-13. Skupa čembala (s kupačem bala)
T-14. Bistar tip laže (bista, rt i plaže)
T-15. Saks i Jako dobija (saksija kod obija)
T-16. Snima Mesud opere (sni mame – sudopere)
T-17. Šanker ima dosta pića (san Kerima do štapića)
T-18. Kornelija Ender (korne, lija, /r/ende)
5385. Sto pupoljaka (stop u Poljaka)
5386. Kupi mati psa (kup ima Tipsa)
5387. Sin Anu poljubio (Sinan u polju bio)
5388. Zaprete levi Zorani (niza pre televizora)
5389. Mamina pita kraj kamina (mami napitak Rajka, Mina)
5390. Nađa voli mašine (na đavolima šine)
5391. Nema nasleđa (neman, as, leđa)
5392. Očistiću mu rane (oči, Ist, ćumurane)
5393. Meni ne da Leko odmora (meni nedaleko od mora)
5394. Nana Voju kori (na navoju Kori)
5395. Preci ga razbudiše (pre cigara Z Budiše)
5399. Alat kaska putićem (alatka s kaputićem)
5400. Ustanak u Lici (usta na kulici)
5401. Kapi jabukovače (kapija, bukovače)
5402. Sužena polica (suze na po lica)
5403. Boro vašu mamu mije (borova šuma, mumije)
5404. Doma čekam Eriku (do Mačeka Meri ku)
5405. Moler Paji vazu sprema (Amer psu zavija prelom)
5406. Meduza hara (med u Zahara)
5407. Terane rospije (teran Eros pije)
5408. Bosi ljepotani (bosilje po Tani)
5409. Vice prenu tri japija (pijavice pre nutrija)
5410. Vara Nikola čiča Janka (varani, kolač i čajanka)
5411. Živi mamac (sivi čamac)
5412. Ti Senku voliš (šilo, vuk, nesit)
5413. Pogostio Stipe peljare (Po g, osti, osti, pepeljare)

5414. Popušta libido (pop u štali, Bido)
Решења:
5406. Медуза хара (мед у Захара)
5407. Теране роспије (теран Ерос пије)
5408. Боси љепотани (босиље по Тани)
5409. Вице прену три јапија (пијавице пре нутрија)
5410. Вара Никола чича Јанка (варани, колач и чајанка)
5411. Живи мамац (сиви чамац)
5412. Ти Сенку волиш (шило, вук, несит)
5413. Погостио Стипе пељаре (По г, ости, ости, пепељаре)
5414. Попушта либидо (поп у штали, Бидо)