недеља, 06. август 2017.

Решења:
5406. Медуза хара (мед у Захара)
5407. Теране роспије (теран Ерос пије)
5408. Боси љепотани (босиље по Тани)
5409. Вице прену три јапија (пијавице пре нутрија)
5410. Вара Никола чича Јанка (варани, колач и чајанка)
5411. Живи мамац (сиви чамац)
5412. Ти Сенку волиш (шило, вук, несит)
5413. Погостио Стипе пељаре (По г, ости, ости, пепељаре)
5414. Попушта либидо (поп у штали, Бидо)

Нема коментара: