недеља, 06. август 2017.

NAJREBUS JULA

Zbog mog korišćenja odmora, blog nije radio 10-ak dana, pa malo kasnimo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku jula.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do četvrtka 10.8.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u petak i trajaće do nedelje 13.8.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5372. Bijelu kavu junak uli (bije Luka Vuju na kuli)
5373. Polako djed vaja (pola kod Jedvaja)
5374. Karas kod orada (Karasko do Rada)
5375. Franc Kafka (ak F, ak C, nar F)
5376. Uzimaj klemu! (uzi, Majkl, emu)
5377. Spi neradnik (spiner A, D Nik)
5378. Spi Nermina (spiner, mina)
5379. Insajder (red Jasni)
5380. Uma Turman (u matu rman)
5381. Veštačke suze (veš, tačke S uz E)
5382. Cifre digitrona (git, ronac i Fredi)
5383. Produžetak (P R od užeta K)
5384. Kućanica mi loše vari (ćuk, Anica Milošev, Ari)
T-1. Kozerija na vodi (koze Rijana vodi)
T-2. Polubratu lipa ne smeta (Pol ubra tulipane s meta)
T-3. Poruka malene supruge (po rukama Lene su pruge)
T-4. Tera te s Lazom bije? (tera Tesla zombije)
T-5. Profi-liga (profil Ig/o/a)
T-6. Pirati sa Kariba (prati /I/saka riba)
T-7. Uvek namaži to! (u veknama žito)
T-8. Ponizna je Lena (poni zna jelena)
T-9. Nju škaklju članci (njuška, ključ, lanci)
T-10. Nati sućut Rista da (na tisuću tri stada)
T-11. Primeni silu Eta! (pri meni silueta)
T-12. Ode Luka na put (/na/ odelu kaput)
T-13. Skupa čembala (s kupačem bala)
T-14. Bistar tip laže (bista, rt i plaže)
T-15. Saks i Jako dobija (saksija kod obija)
T-16. Snima Mesud opere (sni mame – sudopere)
T-17. Šanker ima dosta pića (san Kerima do štapića)
T-18. Kornelija Ender (korne, lija, /r/ende)
5385. Sto pupoljaka (stop u Poljaka)
5386. Kupi mati psa (kup ima Tipsa)
5387. Sin Anu poljubio (Sinan u polju bio)
5388. Zaprete levi Zorani (niza pre televizora)
5389. Mamina pita kraj kamina (mami napitak Rajka, Mina)
5390. Nađa voli mašine (na đavolima šine)
5391. Nema nasleđa (neman, as, leđa)
5392. Očistiću mu rane (oči, Ist, ćumurane)
5393. Meni ne da Leko odmora (meni nedaleko od mora)
5394. Nana Voju kori (na navoju Kori)
5395. Preci ga razbudiše (pre cigara Z Budiše)
5399. Alat kaska putićem (alatka s kaputićem)
5400. Ustanak u Lici (usta na kulici)
5401. Kapi jabukovače (kapija, bukovače)
5402. Sužena polica (suze na po lica)
5403. Boro vašu mamu mije (borova šuma, mumije)
5404. Doma čekam Eriku (do Mačeka Meri ku)
5405. Moler Paji vazu sprema (Amer psu zavija prelom)
5406. Meduza hara (med u Zahara)
5407. Terane rospije (teran Eros pije)
5408. Bosi ljepotani (bosilje po Tani)
5409. Vice prenu tri japija (pijavice pre nutrija)
5410. Vara Nikola čiča Janka (varani, kolač i čajanka)
5411. Živi mamac (sivi čamac)
5412. Ti Senku voliš (šilo, vuk, nesit)
5413. Pogostio Stipe peljare (Po g, osti, osti, pepeljare)

5414. Popušta libido (pop u štali, Bido)
6 коментара:

Dusan је рекао...

5399. Alat kaska putićem (alatka s kaputićem)
5406. Meduza hara (med u Zahara)
5393. Meni ne da Leko odmora (meni nedaleko od mora)
5372. Bijelu kavu junak uli (bije Luka Vuju na kuli)
5376. Uzimaj klemu! (uzi, Majkl, emu)
T-3. Poruka malene supruge (po rukama Lene su pruge)
5389. Mamina pita kraj kamina (mami napitak Rajka, Mina)
T-8. Ponizna je Lena (poni zna jelena)
T-5403. Boro vašu mamu mije (borova šuma, mumije)
11. Primeni silu Eta! (pri meni silueta)

Luka је рекао...

Evo splitskog izbora:

5372. Bijelu kavu junak uli (bije Luka Vuju na kuli)
5379. Insajder (red Jasni)
T-1. Kozerija na vodi (koze Rijana vodi)
T-2. Polubratu lipa ne smeta (Pol ubra tulipane s meta)
T-4. Tera te s Lazom bije? (tera Tesla zombije)
5386. Kupi mati psa (kup ima Tipsa)
5390. Nađa voli mašine (na đavolima šine)
5406. Meduza hara (med u Zahara)
5407. Terane rospije (teran Eros pije)

Dusan је рекао...

A deseti Luka? Evo splitskog izbora nije u konkurenciji!

Svetlana је рекао...

5372. Bijelu kavu junak uli (bije Luka Vuju na kuli)
5379. Insajder (red Jasni)
T-2. Polubratu lipa ne smeta (Pol ubra tulipane s meta)
T-3. Poruka malene supruge (po rukama Lene su pruge)
T-11. Primeni silu Eta! (pri meni silueta)
T-15. Saks i Jako dobija (saksija kod obija)
5393. Meni ne da Leko odmora (meni nedaleko od mora)
5399. Alat kaska putićem (alatka s kaputićem)
5405. Moler Paji vazu sprema (Amer psu zavija prelom)
5408. Bosi ljepotani (bosilje po Tani)

Бранислав Никић је рекао...

5372. Bijelu kavu junak uli (bije Luka Vuju na kuli)
5379. Insajder (red Jasni)
T-12. Ode Luka na put (/na/ odelu kaput)
T-13. Skupa čembala (s kupačem bala)
5386. Kupi mati psa (kup ima Tipsa)
5399. Alat kaska putićem (alatka s kaputićem)
5402. Sužena polica (suze na po lica)
5405. Moler Paji vazu sprema (Amer psu zavija prelom)
5408. Bosi ljepotani (bosilje po Tani)
5410. Vara Nikola čiča Janka (varani, kolač i čajanka)

Milan Žarkovački је рекао...

5372. Bijelu kavu junak uli (bije Luka Vuju na kuli)
5379. Insajder (red Jasni)
5380. Uma Turman (u matu rman)
T-2. Polubratu lipa ne smeta (Pol ubra tulipane s meta)
T-8. Ponizna je Lena (poni zna jelena)
T-11. Primeni silu Eta! (pri meni silueta)
5386. Kupi mati psa (kup ima Tipsa)
5390. Nađa voli mašine (na đavolima šine)
5399. Alat kaska putićem (alatka s kaputićem)
5400. Ustanak u Lici (usta na kulici)