08 август 2020

 NAJREBUS JULA


Izbor  najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku jula meseca je završen. Trijumfovao je, u jakoj konkurenciji, rebus Čedomira Jelića MAGNATOVA RUSIJA (mag na tovaru sija). On je pobedio sa 5, odnosno 6 poena razlike u odnosu na moja dva rebusa i tako ubedljivo trijumfovao. Bravo Čedo! Zanimljivo da je u finalu bilo 9 rebusa od samo tri autora, kao i da su svih 9 rebusa dobili po neki poen od članova žirija.  

 

ВРЕМЕПЛОВ

06 август 2020

TURA 15


Poštovani ljubitelji enigmatike,

Nakon predaha koji smo imali, nastavljamo takmičenja u rešavanju anagrama. Na redu je TURA 15, koja će se održati u petak, 7. avgusta, s početkom u 20 časova. Novih 50 anagrama pripremio je Nenad Savić i oni će biti postavljeni na njegovom blogu, na ovoj adresi: http://nenad74savic.blogspot.com/

Rešenja će se slati na adresu savic2011@gmail.com

DOBRO DOŠLI I UGODNA ZABAVA!
Zoran Radisavljević


NAJREBUS JULA

(2. FAZA)

       U prvoj fazi glasanja učešće je uzelo 16 sudija. U drugu fazu ide 9 rebusa koji su sakupili od 7 do 12 bodova. U drugoj fazi glasanja, četvoro sudija odabraće 5 rebusa za koje smatraju da su najbolji i podeliće im bodove po sistemu 5, 4, 3, 2 i 1 bod. Sudije u drugoj fazi biće Boris Nazansky, Vladimir Šarić, Snežana Sečujski i Nebojša Dragomirović. 

      Ukoliko je neko od sudija sprečen, molim da mi na vreme javi, da bih našao zamenu. Rok za glasanje je subota, 08.08.2020 do 20,00 časova. Glasovi se šalju na moj mejl nikic.branislav@gmail.com  

Evo odabranih rebusa:
02 август 2020

NAJREBUS JULA

(1. faza)

 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku jula.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 rebusa koji su dobili najviše poena i poslati četvorici sudija koji će odabrati najbolji rebus. Prva faza počinje danas i trajaće do srede 05.08.2020. do 20,00.
- Druga faza počinje u četvrtak i trajaće do subote 08.08.2020. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

 

8008. Operuša torbar Bari (operu šator barbari)

8009. Ždrijeb Eurokupa (ždrijebe U R okupa)

8010. Miljenko motri na estradu (milje, Nkomo, trinaest, Radu)

8011. Domar kapiju brusi (do Marka piju B Rusi)

8015. Ima niz alava boa (Iman iza lavaboa)

8016. Ja nosim ravnalo Janici (Janos i mrav na lojanici)

8017. Tri vagona raži (Triva go na raži)

8018. Mala spavaćica (Acić, Ava, psalam)

8019. Batina dokolica (batina do kolica)

8020. Jako pljušti na ranču (Jakop ljušti naranču)

8021. Kišobran kupiše (Kiš o Branku piše)

8022. Obojici isto za ručak (o bojici Ist, o zaru Čak)

8023. Adi sa bebom sedi (S Adis Abebom Edi)

8024. Priče smionog rabina tješe (pri česmi Ono, grab i nat, Ješe)

8025. Doga lava lovi (do Gala valovi)

8029. Čedomorke (Če do morke)

8030. Lijena konobarica (lije nakon oba Rica)

8031. Niste to skopčale (ni, stetoskop, Čale)

8032. Apelacioni sud (ide Alan po sicu)

8033. Vi ne ranite (viner Anite)

8034. Ne boje se nje (nebo jesenje)

8035. Devastirani Mali Ston (deva, s tiranima Liston)

8036. Tur k meni Stanko pruža (Turkmenistan, Kop, Ruža)

8037. Razina mora (Razina mora)

8038. Šta povikaše tapetari? (štapovi, kašeta, pet ari)

8042. Lupi nona petom Katu (Lupino na petom katu)

8043. Klinika na po Koločepa (klin i kanap okolo čepa)

8044. Slika Split Vice (S Lika, S Plitvice)

8045. Prede li zla Tara (predeli Zlatara)

8046. Vladičin Han (Vinča, Danhil)

8047. Bogomoljke (Bo, gomolj, ke)

8048. Bokokotorski kapetan (Bo, kokot, Orsk, Ika, Petan)

8049. Landovina (lan do vina)

8050. Petar Petrović Njegoš (petarde, Tropi, inje, Goč)

8051. Markovi konaci (Vinko, Komarica)

8055. Latinaš u marici (lati na šumarici)

8056. Magnatova Rusija (mag na tovaru sija)

8057. Pala su kreševa (pala, Sukre, ševa)

8058. Prepor u kafani (pre poruka Fani)

8059. Opako vi mamite muškarce (o pakovima Mit, emu, škar/i/ce)

8060. Safety car (Safet Y car)

8061. Kontrapitanja (Kon, trap i Tanja)

8062. Luda baba (Lada, Buba)

8063. Potop ulica (po topu lica)

8064. Mali nema ček u banci (maline, mače, Kubanci)


Решења:
8055. Латинаш у марици (лати на шумарици)
8056. Магнатова Русија (маг на товару сија)
8057. Пала су крешева (пала, Сукре, шева)
8058. Препор у кафани (пре порука Фани)
8059. Опако ви мамите мушкарце (о паковима Мит, ему, шкар/и/це)
8060. Safety car (Сафет Y цар)
8061. Контрапитања (Кон, трап и Тања)
8062. Луда баба (Лада, Буба)
8063. Потоп улица (по топу лица)
8064. Мали нема чек у банци (малине, маче, Кубанци)
8065. Сефард и Скит (тик сидра фес)
8066. Врата Ватикана (врат, Авати, кана)
8067. Испорука каве (Ева, какуро, пси)