31 јануар 2013Ово је ауторово реаговање на сопствени ребус бр. 1713.27 јануар 2013

Као што сам већ рекао, једне недеље у месецу имаћемо ребусе на одређену тему, па ће тако следеће недеље тема бити ликови из филмова. Идеје шаљите на уобичајени мејл: nikicb@ptt.rs
Решења:
1693. Калорија (каро лија)
1694. Донеси тати пса (до несита Типса)
1695. Диван ли је дуњалук (диван, лије, дуња, лук)
1696. Сандри Ћемал басете накоти (с Андрићем Албасете на коти)
1697. Филм о Криту (Фил мокри ту)
1698. Берићетна година (Берић, Етна, го, Дина)
1699. Реперкусија стрипераја (ре перкусија с три пераја)
1700. Ала Патрик рачуна (ала па три крачуна)
1701. Прекорила Петра Кова (преко рила пет ракова)
1702. Ко шеви министрице? (кошеви Мини с трице)
1703. Ко шеви стрица? (кошеви с трица)
1704. Стендал и Дали (Стен, Далида, Ли)
1705. Устав Ратко сам руши (уста, врат, коса, М Р уши)
1706. Кола на друмовима (кола над румовима)
1707. Нагло гусар мачем пресуди нама (на глогу сарма, чемпрес у динама)
1708. Обала Оба (оба Л, А оба)
1709. Одолети горем (О доле, Т и горе М)
1710. Одан природи (од А Н при Р од И)