14 децембар 2011

12 децембар 2011

11 децембар 2011

И наредне недеље наставићемо са истом темом, јер сам у међувремену добио још неколико занимљивих ребуса.
Решења:
1210. Атлетика мами (ат лети ка мами)
1211. Лака телесна повреда (пао лекар на две ласте)
1212. Американац (А мери КА на Ц)
1213. Самостанска чуда (са моста Н скачу ДА)
1214. Турска чесма (Т у Р скаче с МА)
1215. Муве зује око лица (МУ везује О колица)
1216. Збор у подруму (ЗБ ору по друму)
1217. Кози дају млијеко (КО зида ЈУ, М лије КО)
1218. Вечита Чинечита (ВЕ чита, ЧИ не чита)
1219. Свеже полутке (С веже ПО лутке)