29 април 2023

 Na sajtu Jovana Novakovića počinju majske optimizacije. Evo linka:

           May Optimization: The GardenВРЕМЕПЛОВ
Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић п.м.


23 април 2023

Решења:
10355. Обала Јукона (оба лају Кона)
10356. Контрола (Кон трола)
10357. Батина ме Хана (Батина механа)
10358. Нема Рати динара (не Марат и Динара)
10359. Принова кума Рока (при Новаку Марк/о/ А)
10360. Невену спас Ере нада (не Венус па Серена да)
10361. Камерман се напио (каме, рман, сена, Пио)
10362. Помор жаба у Ковину (по моржа, баук о вину)
10363. Науди цимер Кати (на удици меркати)
10364. Kontuzija nosa (Kon tuži Janoša)
10365. Мериторна одлука чуваша (Мери Торна од Лука/ша/ чува)
10366. Кипућу пуштам Биљи (кип у ћупу, штамбиљи)
10367. Науди Циги Рица (на удици гирица)
10368. Узмите ранац Емин (уз Митерана Цемин)
10369. Паре отишле раји (парео, тишлераји)
10370. Симон архијереј (Си, монархије, Реј)
10371. Коље ме такса (коље, метакса)
10372. Обустава рада у школама (Об, устава, Радауш К, О Лама)
10373. Ане жели више љубави (ива, буљеши, виле, жена)
10374. Kamala Harris (sir, Ra, hala, mak)