14 мај 2012Решења:
1395. У име оца и сина (анис И, Ацо, Еми У)
1396. Терминатор (тер, Мина, Тор)
1397. Дара нема пара (А Парада, Ране М)
1398. Крамер против Крамера (А Ремарк, Витор П, Ремарк)
1399. Казабланка (каза Блан Ка)
1400. Луде године (Нелу де годи)
1401. Велика пљачка воза (вели кап Чкаља, во за)
1402. Диши дубоко (око буди Шид)