17 јануар 2010

Решења из протекле недеље:
290. Безвезни кадар (без везника дар)
291. Гробна тишина (гро Б на Т и Ш ина)
292. Победа јуначине (по Б Е дају, Н А чине)
293. Испаде белај (И, С, па дебела Ј)
294. Видео спот (В и део С по Т)
295. Друго стање (друго С тање)
296. Сви за једнога (С, В и заједно ГА)
297. Послови мафије (по словима Ф и Ј, Е)
298. Опак ривал (О па крива Л)
299. Пренеси даље (пре не СИ да ЉЕ)
300. Одважни скок (о два Ж ниско К)
301. То брат носи (Т обратно с И)