02 јануар 2021

NAJREBUS DECEMBRA

(1. faza)

 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku decembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
-
Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 rebusa koji su dobili najviše poena i poslati četvorici sudija koji će odabrati najbolji rebus. Prva faza počinje danas i trajaće do ponedeljka 04.01.2021. do 20,00.
- Druga faza počinje u utorak i trajaće do četvrtka 07.01.2021. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.


8289. Tarabu Senka pere (T ara, busen, kape RE)
8290. Tarabu Denis boja (Tara, Bud, Enis, Boja)
8291. Gemišt i klekovača (gem i štikle kovača)
8292. Koliko dana ima lipanj? (koli kod Ana i mali panj)
8293. Uni šumar kike dira (u Nišu Mark i Kedira)
8294. Slaviša Žungul (plavi šal uz gol)
8295. Polugalop ata ritom (poluga, lopatar i Tom)
8296. Al-Kaida rovi (alka i darovi)
8297. Bar meni džins, a bunde vama (barmen i džin sa bundevama)
8302. Majka se Tamari nada (maj, kaseta, marinada)
8303. Rado nudimo vodu (radon u dimovodu)
8304. Ustalasala se raž Ivina (ustala sa lasera živina)
8305. Farba rampu Lazar (far, bar, ampula, zar)
8306. Uče Smilju skakanje (u česmi ljuska, Kanje)
8307. Janko dao Ristani kola (Jan, kod aorista Nikola)
8308. Ta malena tamani štakore (tama, Lena, tama, ništa, Kore)
8309. Bosa Tanja Marka ganja (Bo, sat, Anja, marka G, Anja)
8310. Barba Rade mi bane (Barbara, Demi, Bane)
8311. Nag Rudi maše starima (na grudima šestar ima)
8312. Ariana Grande (Ed, nar, Gana, Ira)
8313. Ne idi, korona je! (Nei, Dik, oro, naje)
8314. Autorski tandemi (Mia, utor, S kit, Ande)
8315. ''Molitva za ruho'' (Mo, Litva, zar, uho)
8317. Dva jarana nasuše širu (D vajar, ananas u šeširu)
8319. Kupao se lenji Rale (kupa, ose, lenjir, ale)
8324. Lampedužanke (lampe duž Anke)
8325. Sto Kanaanki (stoka na Anki)
8326. Katarza Nubijaca (ka Tarzanu bi Jaca)
8327. Boli li ukor Elu (Bol i Li u ''Korelu'')
8329. Bek im u Leče umakao (Bekim uleće u Makao)
8330. Savo lovi mahunare (sa volovima Hun, are)
8331. Zagonetač nas umara (Zago, netačna suma, Ra)
8332. Bor do bora (Bordo, Bora)
8333. Uveče ti ribare (Uve, četiri bare)
8334. Parom čistimo muzeje (par omči s Timom uz eje)
8335. Obrukaše struku (Ob, ruka, šest ruku)
8336. Boži leti kapa šteti (BO žileti ka pašteti)
8337. Naškrabana slova (na Š kraba, na S lova)
8338. Ko turi okov rata? (koturi oko vrata)
8342. Napadi Kimiha (napa, Dik i Miha)
8343. Barba Radomira lema (Barbara do Miralema)
8344. Prijović umače (pri Joviću mače)
8345. U debila nema stila (Ude, Bilan, Ema, stila)
8346. Reno Megan (re N, omega N)
8347. Podlo Bojana ubije lopov Laka (pod L obojana u bijelo povlaka)
8348. Peti element (Yeti, Klement)
8349. Napadi na konvoje (napa DI nakon Voje)
8350. Okopaše gaj Daši (oko paše gajdaši)
8351. Festival karikature (fes T, IV alkari, kat, ure)
8352. Kredit u Švicarcima (Erik, mudrac, Vištica)
8353. Programirana nastava (P rog, R Amir, ananas, tava)
8354. Kormilarski stroj (kor, mi, Lars, kist, roj)
8358. Davi Eso veslačice (Daviesove slačice)
8359. Petlja major danima (pet ljama Jordan ima)
8360. Lenji novinari (Lenjinovi nari)
8361. Smeta Raši ren kada ruča (S meta, raširen kadar, Uča)
8362. Pop Irinej ima i dukate (po Pirinejima idu Kate)
8363. Sedam razloga (Deda Mraz, lova)
8364. Antun Košir (ŠiK na tronu)
8365. Bend ima ritam (B Endi Mari, tam (tam))
8366. Gata Mara Teni (Gata, Marat, E.N.I.)
8367. Vida Mari gata (Vida, Mari, Gata)

01 јануар 2021


Свим посетиоцима и сарадницима блога желим срећну, веселу и здраву нову 2021. годину.

30 децембар 2020

LIGA REŠAVAČA 2020.

Tradicionalna Liga rešavača, koja od 2009. godine okuplja ljubitelje enigmatike koji vole rešavati maštovite zagonetke vrhunskog kvaliteta, ove godine ne može da se održi u uobičajenom formatu od nekoliko kola. Zbog mnogo obaveza koje imam sprečen sam da organizujem nešto u većem obimu i stoga priređujem samo novogodišnji turnir, koji će početi 31. decembra u 21 čas, a trajati do 1. januara u podne. U situaciji kad zbog korone nema nekih masovnih novogodišnjih okupljanja, nudim vam da se zabavite rešavajući moje zagonetke sa bloga ŠMEK: chessandpuzzles.blogspot.rs

Pravila su specifična, budući da ima i negativnih poena ukoliko se rešenja pošalju nakon ponoći. Naravno, to može, ali i ne mora da bude presudno u konačnom skoru. Ovo je sve igra i svako će da rešava kako mu najviše odgovara. Teoretski se isplati i žrtvovati koji sat ukoliko se za to vreme takmičar doseti još nekih rešenja.

Kao i uvek, želim vam dobru zabavu, a potrudiću se da bude nekih lepih nagrada i poklona, kao i da izmirim "dugovanja" za neka prethodna takmičenja. Redovni učesnici ovih turnira, imajući u vidu ovu situaciju s koronom, nisu mi zamerili na kašnjenju, no ja nisam zaboravio šta sam obećao i uskoro ću angažovati nekog iz Srbije da mi pomogne da se te nagrade pošalju.

Sve najbolje u novoj, 2021. godini, želi vam
Zoran Radisavljević

27 децембар 2020

Решења:
8342. Напади Кимиха (напа, Дик и Миха)
8343. Барба Радомира лема (Барбара до Миралема)
8344. Пријовић умаче (при Јовићу маче)
8345. У дебила нема стила (Уде, Билан, Ема, стила)
8346. Рено Меган (ре Н, омега Н)
8347. Подло Бојана убије лопов Лака (под Л обојана у бијело повлака)
8348. Peti element (Yeti, Klement)
8349. Напади на конвоје (напа ДИ након Воје)
8350. Окопаше гај Даши (око паше гајдаши)
8351. Фестивал карикатуре (фес Т, ИВ алкари, кат, уре)
8352. Кредит у Швицарцима (Ерик, мудрац, Виштица)
8353. Програмирана настава (П рог, Р Амир, ананас, тава)
8354. Кормиларски строј (кор, ми, Ларс, кист, рој)
8355. Крстарица Аурора (КР старица, А у Р, о Р А)
8356. Хвала што не пушите (Х вал, АШ тоне, П, уши ТЕ)
8357. Завештала стрина деци иметак (ЗА веш, талас, три НА, деци, И метак)