14 септембар 2019ВРЕМЕПЛОВ

Ребусе скенирао и послао Живадин Јовановић.

08 септембар 2019

НАЈРЕБУС АВГУСТА

   Неизвесно и врло занимљиво! Након прве фазе гласања, издвојио се ребус Зорана Милуновића као најозбиљнији кандидат за 1. место. У другој фази гласања, тај ребус је од тројице судија добио оцену 4, а ребус Николе Милићевића, од исте тројице добио 5. Захваљујући великој разлици из прве фазе, Зоранов ребус је са 21 поеном освојио прво место, а Николин друго. Зорану све честитке за сјајан ребус (а нарочито за илустрацију), а Николи честитке за исто тако сјајан ребус и највише бодова у другој фази. Ево сада победничког ребуса и табеле са гласовима судија.Решења:
7229. Тето, ви ранисте Леа (тетовирани Стелеа)
7230. Ја не зурим у папир-маше (Јанез у Риму папи Р маше)
7231. Петицију ми шаљу, Тијана (пети цију/к/ миша љути Јана)
7232. Ко шуме сече војводи? (кош у месечевој води)
7233. Папуча деду жуља (папу чаде дуж уља)
7234. Патрик у магли степа (папа, три кума, глисте)
7235. Напредовати као рак (каро, акита, во, Дер, Пан)
7236. Властита наклада (влас титана, клада)
7237. Пала продаја станова (П ала, П рода, Ј Астанова)
7238. Мами Ћана грудима (Мамић, Ана, Гру, Дима)
7239. Убо калуђера Милан (у бокалу ђерам и лан)
7240. Бараба журно скаче (бар, абажур, нос, каче)
7241. Несташе ширити (Неста, шешит, Ити)
7242. Назеб рибара (на зебри бара)
7243. У решету носи воду (уре ШЕ, ТУ нос и во ДУ)
7244. Балавци Пелеха траже (БА лав, ципеле ХА, Т раже)
7245. Свијет ликује (свијетли К у ЈЕ)