недеља, 08. септембар 2019.

Решења:
7229. Тето, ви ранисте Леа (тетовирани Стелеа)
7230. Ја не зурим у папир-маше (Јанез у Риму папи Р маше)
7231. Петицију ми шаљу, Тијана (пети цију/к/ миша љути Јана)
7232. Ко шуме сече војводи? (кош у месечевој води)
7233. Папуча деду жуља (папу чаде дуж уља)
7234. Патрик у магли степа (папа, три кума, глисте)
7235. Напредовати као рак (каро, акита, во, Дер, Пан)
7236. Властита наклада (влас титана, клада)
7237. Пала продаја станова (П ала, П рода, Ј Астанова)
7238. Мами Ћана грудима (Мамић, Ана, Гру, Дима)
7239. Убо калуђера Милан (у бокалу ђерам и лан)
7240. Бараба журно скаче (бар, абажур, нос, каче)
7241. Несташе ширити (Неста, шешит, Ити)
7242. Назеб рибара (на зебри бара)
7243. У решету носи воду (уре ШЕ, ТУ нос и во ДУ)
7244. Балавци Пелеха траже (БА лав, ципеле ХА, Т раже)
7245. Свијет ликује (свијетли К у ЈЕ)

Нема коментара: