07 децембар 2009

Са малим закашњењем, решења из протекле недеље:

229. Осмијеси Рома Халида (осми је сиромах, али да)
230. Нестаде идеја (НЕ стаде, иде ЈА)
231. Уста беседе (уста Б, Е седе)
232. Мостарине (М оста, РИ не)
233. Несташлуци (неста Ш луци)
234. Поподне се ради осам часова (поп однесе радио са МЧ асова)
235. Слобу чека пут (СЛ обуче капут)
236. Растужиле нас те лажи (расту жиле на стелажи); Растужи лице (расту жилице)
237. Растегљива гума (расте гљива Г у МА)
238. Мокре саонице (М окресао Н и ЦЕ)

06 децембар 2009