09 август 2010

Ове недеље сам као тему изабрао ребусе у карикатури. Покушајте и ви да од неке карикатуре направити ребус (било које врсте) и пошаљите га на мој мејл. Ево неколико примера.
РЕШЕЊА:
598. Одадох се дами (од А до Х седам И)
599. Виле воде снови (ВИ лево, десно ВИ)
600. Попи сок Сида (попис оксида)
601. Свастика изу зета (сва СТИКА изузета)
602. Сир и јаје с пивом (Сирија је с Пивом)
603. Петар и десетари (пет ари, десет ари)
604. Банана гоји (Ба на Нагоји)
605. Пије сведок Раја (пи је све до краја)
606. Рафали у Крајини (РА фали Украјини)
607. Укус купина (у К У скупина)
608. Дуго мили јеж (Д у гомили је Ж)
609. Услов Уније (у слову Н И је)
610. Сто јена за динар (стоје назад И на Р)
611. Мирис поља (М и Р, И споља)
612. Жена с прамца (ЖЕ наспрам ЦА)