29 април 2017

26 април 2017


База ребуса је допуњена ребусима из 2014. године са сајта Енигматика и друге заврзламе.
23 април 2017

Решења:
5195. Стоике Фауст анимира (сто и кефа у Станимира)
5196. Гријех Оџачанке (грије Хоџа чанке)
5197. Ми каишара описмо (Мика ишарао писмо)
5198. Ми не радимо мами (минера дим омами)
5199. Поједи лан! (поје Дилан)
5200. Орао паор, а Обрада нису пуштали (орао, па орао брадан и суп у штали)
5201. Нема нама места док роваре (неман А, маме, стадо, кров, аре)
5202. Сад вас омамише паре (са два сома миш, еп, аре)
5203. Веш Ери Фатима пегла (главе, шериф, ат и мапе)
5204. Иван Бекјарев (Бане крај Виве)
5205. Бријег и ледина (брије Гиле Дина)
5206. Сави је Наста блажена (савијена стабла, жена)
5207. Идеализам (иде АЛ иза М)
5208. Винковачке јесени (В и Н ковач, кује се НИ)
5209. У Босни магла (УБО снима ГЛА)