13 октобар 2019

Решења:
7317. Прети Кија Луни (пре Тикија Луни)
7318. Напртњаче (на по Ртња Че)
7319. Ему су бановали (ему, Субан, овали)
7320. Лупетам о аколиту (лупе тамо, а коли ту)
7321. С евнухом Еро води сеју к Авали (севну Хомеров Одисеј у Кавали)
7322. Нараста Сава (Нара стасава)
7323. Купио сам прасе (куп ИО, Сампрас Е)
7324. Стани мало, птице узлећу (Стан има лоптице уз лећу)
7325. Питагорин теорем (море, пироге, тинта)
7326. Прасе о димије запело (прасеодимиј, еза, Опел)
7327. Deprecijacija novca (Depp, Recija, cijan, ovca)
7328. Борба с вјетрењачама (бор, бас В, јетрењача МА)
7329. Ухрањени кокот (УХ рањеник, око Т)
7330. Сиједе косе (сије Д, Е косе)
7331. Вратар ''Борца'' (В ратар, бор ЦА)