03 октобар 2011Ове недеље видећете ребусе које су осмислили енигмати на недавно завршеним сусретима у Пожаревцу. Задатак је био направаити ребус (класичан или било која подврста ребуса осим анаграмног ребуса) који ће у решењу (не у поставци) имати било шта везано за Пожаревац или његову историју. Било је неколико добрих ребуса, већи број просечних, а неки су потпуно промашили тему или нису схватили. 

02 октобар 2011

РЕШЕЊА:
1108. Псеудомилитаристи (псе удомили артисти)
1109. Снимање трилера (с ни мање три Л, Ера)
1110. Мирис купатила (Мири скуп Атила)
1111. Критике су подношљиве (крити кесу подно шљиве)
1112. Зову ме политикантом (зову МЕ полити кантом)
1113. Светозарево (све то за евро)
1114. Оно је навлакуша (на влак ушао Ноје)
1115. Одумиру ли стари занати (оду миру листа риза Нати)
1116. Напасао сам стоку наливади (на П аса осамсто куна Ли вади)
1117. Министри се не помирише (Мини с три сене ПО мирише)
1118. Изем ти вихор (из ем-ти-ви хор)
1119. За хармоникаше сам (Захар, Моника, Шемса)
1120. У марту маневри били (Ума Турман, еври, Били)