01 август 2020

31 јул 2020

26 јул 2020

Решења:
8042. Лупи нона петом Кату (Лупино на петом кату)
8043. Клиника на по Колочепа (клин и канап около чепа)
8044. Слика Сплит Вице (С Лика, С Плитвице)
8045. Преде ли зла Тара (предели Златара)
8046. Владичин Хан (Винча, Данхил)
8047. Богомољке (Бо, гомољ, ке)
8048. Бококоторски капетан (Бо, кокот, Орск, Ика, Петан)
8049. Ландовина (лан до вина)
8050. Петар Петровић Његош (петарде, Тропи, иње, Гоч)
8051. Маркови конаци (Винко, Комарица)
8052. Копира Тању Рита (КО пира/т/, тањури ТА)
8053. Линди Јанка воде (Л Индијанка, во ДЕ)
8054. Косару носе сестре Павица и Душица у стан Обрада (коса РУ, нос ЕС, ЕС трепавица, ИД уши, ЦА уста, НО брада)