29 октобар 2016

23 октобар 2016

Решења:
4767. Тати се кулак Рајко шуља (тат и Секула крај кошуља)
4768. Диви се Касим Палама (див и Сека с импалама)
4769. Преде једра женска с Пером (пре Деје Дражен с Каспером)
4770. Стоперу никада није ланула пријекор Нада (сто перуника, Данијела, нула прије Корната)
4771. Отворена биртија (орт Ворена Битија)
4772. Осујетисмо лом Дирка (осу Јети смолом дирка)
4773. Велики радари су били ту (вели Кира да рис уби Литу)
4774. Реклама ти лоша (рекла мати Лоша)
4775. Сипали му нови шток (сипа, лимунови, шток)
4776. Камион обори војника (Ками, Оно, Боривој, Ника)
4777. Снага мотора (нага Мос, тора)
4778. Најгори пас Месија (нај гори, пас, месија)
4779. Окопано шест ари (око, пано, шестари)
4780. Када долазе ''Идоли''? (када до Лазе и до Ли)
4781. Кола нису скупа (колан, Исус, купа)
4782. Лењи рибар омета рад (лењири, барометар АД)
4783. Устаћу раније данас (уста, ћурани, један ас)
4784. Јапанци рибу соле (ЈА панцири, бусоле)