29 март 2014

ВРЕМЕПЛОВ

Ево нас мало у 2000-ој години, када сам доста ребуса објавио у Рубиконовим издањима. Рубикон је имао свог цртача (не могу да се сетим његовог имена) који је умео лепо да илуструје ребусе. За мене је то било велико олакшање, јер сам могао да саставим много више ребуса са било каквим идејама, а да се не мучим око цртања. Данас вам представљам три ребуса различитих аутора из Супер Рубикона бр. 1 изашлог у току 2000.

23 март 2014

Решења:
2507. Уреси монах Алеп (уре, Симона Халеп)
2508. Триши шараф Ена дала (три шиша Рафе Надала)
2509. Анемограф (Ане, Мо, Граф)
2510. Дијагноза (Дијаз, нога)
2511. Компостела (компот, села)
2512. Мармелада (Малме, Рада)
2513. Ради заход (Доха, зидар)
2514. Коња купи Лаву (коњак у пилаву)
2515. Гори околина Прешева (Гор и око Лина пре шева)
2516. Седа ми Биса (седам ибиса)
2517. Кондиректорку Периша лови (кондир, Ектор Купер и шалови)
2518. Компањероси дођоше Запати (за патиком пањ, ероси до Ђоше)
2519. Класирани рак (клас, Иран, Ирак)
2520. Роми од Алисе Пабла тера (Роми одали Сепа Блатера)
2521. Скоч колеги она радо сипа (скочко легионара до сипа)
2522. Сви Рачи стубама долазе (свирачи с тубама до Лазе)
2523. Вртоглавица (В рт, ОГ лавица)
2524. Пала је опклада (ПА лаје, ОП клада)
2525. Састајалиште (СА стаја, лишће)