21 децембар 2013

VREMEPLOV

Za danas sam odabrao 4 rebusa u boji Borisa Nazanskog koji su objavljeni u Vjesnikov Kvizu, ali nemam podatak koji je to bio broj i kada je izašao. Rebuse je ilustrovao Ivan Flegar.

15 децембар 2013

Решења:
2313. Добра не користи пепељаре - До бране кори Стипе пељаре
2314. Сатник Оли не пише кулаку (сат Николине Пишек у лаку)
2315. Скуп аматера Азије (с купама теразије)
2316. Пикасова слика (пик ас, овас, Лика)
2317. Колубарци (Кол у барци)
2318. Дома тегли Беба буре (до Мате Глибе бабуре)
2319. Ја касам ареном (Јака с амареном)
2320. Драгу Љуба клавир однијела (драгуљ у баклави, Родни, јела)
2321. Петарде ја носим (Петар, Дејан, Осим)
2322. Ана таксира (Арис, катана)
2323. Дивна базилика (див на бази лика)
2324. У подруму диде (У по друму Д иде)
2325. Растужени Власи (расту жени власи)