05 април 2013Ово је реаговање на ребус број 1654 Луке Павичића.

31 март 2013

Решења:
1835. Гирос Мос мерка (Гир, осмосмерка)
1836. Покора бљедолике Изабеле (по корабље до Лике иза Беле)
1837. С леђа ме Бане обори (слеђ, амеба, не обори)
1838. Санду Кузма гази ножицама (сандук уз магазин о жицама)
1839. Моја стрина дала федер Ери (Моја с три Надала, Федерери)
1840. Сине, ти си драг (гардисти, Енис)
1841. Тете Јацу воле Милице (тетејац, уво, лемилице)
1842. Снајка маше старлети (с најкама шестар лети)
1843. Схрва Тима јад, Ранка (с Хрватима Јадранка)
1844. Жан Дарију недостаје (жандар и јуне до стаје)
1845. Напати Кузма Лину (напа тик уз малину)
1846. Наста замак обила (на стазама кобила)
1847. Са вода лије по светионику - Саво далије посветио Нику
1848. Папу чађаво лице - Папуча ђаволице
1849. Корелација командоса (корал, Еција, комад носа)
1850. Чио даса море таласа (чиода С, амор ЕТ, алас А)
1851. Оба теријера ме слиједе (О батерије, раме С, Л И једе)
1852. Добро је вала лагати (до бројева лала Г, ати)