01 јул 2017

NAJREBUS JUNA

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku juna.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do srede 5.7.2017. do 20,00.
- Druga faza počinje u četvrtak i trajaće do nedelje 9.7.2017. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

5304. U boleru statira Nina (ubo Ler usta tiranina)
5305. Grijesi Rusa (grije sir USA)
5306. Ponositost Ere (Po nosi tostere)
5310. Ti sad idi jedi nar! (tisa, Didije Dinar)
5311. Mili Nasti jeni (Mili na stijeni)
5312. Vlasi me nasamariše (vlasi Mena sama riše)
5313. Prepakovala Mina tijare (pre pakova laminat i jare)
5314. Saša baci zakusku (iza kus-kusa Šabac)
5315. Samovar Anki Tija krade (samo varan, kit i jak rade)
5316. Morena doma krade (more nadomak Rade)
5317. Saraj komšije sagrade (sa Rajkom sag šije Rade)
5318. Dobitnica nagrade (do bitnica nag Rade)
5325. Grmi Ramiz na drugove (grm i ram iznad Rugove)
5326. Kuka lijena Metka (kuk Alije Nametka)
5327. Napadoh ribara (napa do Hribara)
5328. Uzvikuje Igor (uz Viku je i Gor)
5329. Mili on, mili ona (milion miliona)
5330. Pilad ote Sara (pila do tesara)
5331. Karakorum i Tar (kara Koru Mitar)
5332. Kantrida sja (Kant, Rid, Asja)
5333. Nepodopština mase (pod opštinama sene)
5334. Gaj baki fali (gajba kifli)
5335. Uče puno žreci (u čepu nož, reci)
5336. Svi njega truju (svinje gat ruju)
5337. Nosi Žan dar (nos i žandar)
5338. Tripi kapa smeta (tri pika, pas, meta)
5339. Soba s terasom (sob, as, Tera, som)
5343. Nadina ručetina (na dinaru četina)
5344. Nas to lupa prika (na stolu paprika)
5345. Ure djed ote Ladi (ured je do teladi)
5346. Jedan brak (žedan brav)
5347. Donesite slatka (do Nesi Tesla tka)
5348. Svi njega ribaju (svinje gari baju)
5349. Uzeli su pare Lisa (uz elisu par elisa)
5350. Sanjive oči stilist opere (sa njive očistili stopere)
5351. Ka mehani balave bekrije (kame Hanibala Vebe/r/ krije)
5352. Tamara Radočaj (TAM, arara do čaj/a/)
5353. Nela Eržišnik (Neša, Er, Žilnik)
5354. Nitroglicerin (nit, rog, Li, Cerin)
5355. Mila noću skija (Milano, ćuskija)
5356. Nače Luka nar (na čelu kana R)
5357. Majku Tijana kori (maj, kutija na kori)
5361. Naše vile kod Omiša (na ševi Leko do miša)
5362. Deviza paraolimpijade (devi zaparao lim Pijade)
5363. Kob reumatičarke (kobre u matičarke)
5364. Nađa voli ikru (đavoli I kruna)
5365. Polako Šabane! (pola koša, Bane)
5366. Plan Ina ruši (planinar, uši)
5367. Tat Jana Robi (Tatjana, Robi)
5368. Nače Luka nar u kafani (na čelu kana ruka Fani)
5369. Rojevi skakavaca (Roje, visak, Kavaca)
5370. Nas ova mala vara (na sovama lav, ara)
5371. U Rumi Laza boravi (uru Mila zaboravi)
T-1. Slavi neuka dama (slavine u kadama)
T-2. Omer I Merima (ome, rime, rima)
T-3. Fantom iz opera (fan, Tom, izop, Ere)
T-4. Ko šuta Boru? (koš u taboru)
T-5. Partija šaha (hartija, šapa)
T-6. Ti pališ tipa (tip Ali štipa)
T-7. Kanu je kratak (katarke, junak)
T-8. Nena dade reč Evi (Nenada dere Čevi)
T-9. Pisao sam deci, mala (pi sa osam decimal)
T-10. Krava teletu muče (kravate Letu muče)
T-11. Ubra kum Aca iris (u braku maca I ris)
T-12. Dule kuka Mari (dulek u kamari)
T-13. Divna se vernom Polu nasmeši (div na severnom polu na smeši)
T-14. Izabra Vera nar (iza brave ranar)
T-16. Popi Jaca malo više likera (po pijacama lovi Šeli kera)
T-17. Borko četuje (bor koče tuje)
T-18. Oblaže nana ručku (obla žena na ručku)
T-19. Sakri tast ranac (sa Krita stranac)
T-20. Petunije dovezi Vanja! (Petu nije do vezivanja)
Решења:
5361. Наше виле код Омиша (на шеви Леко до миша)
5362. Девиза параолимпијаде (деви запарао лим Пијаде)
5363. Коб реуматичарке (кобре у матичарке)
5364. Нађа воли икру (ђаволи И круна)
5365. Полако Шабане! (пола коша, Бане)
5366. План Ина руши (планинар, уши)
5367. Тат Јана Роби (Татјана, Роби)
5368. Наче Лука нар у кафани (на челу кана рука Фани)
5369. Ројеви скакаваца (Роје, висак, Каваца)
5370. Нас ова мала вара (на совама лав, ара)
5371. У Руми Лаза борави (уру Мила заборави)

30 јун 2017

        Takmičenje u rešavanju rebusa je završeno pobedom Ilije Đurkovića sa sjajnih 238 bodova od 284 koliko je bio maksimum. Ilija je pobedu osigurao već u prvoj fazi. Bravo i sve čestitke od mene. Drugo mesto osvojio je Luka Pavičić, a treće Mirka Šajić. I njima sve čestitke za odlične rezultate, a svima ostalima puno hvala na učešću i podršci koju su učešćem dali našoj koleginici Svetlani. Mislim da ste uživali u rešavanju i nadam se da ćete učestvovati i sledeće subote kada su na redu rebusi koje smo smislili ja i Luka. 
Evo sada i pomoći u vidu postavke i naslova. Naslove nisam predvideo u propozicijama, ali mislim da će vam biti odlična pomoć.TAKMIČENJE JE POČELO

Evo i linka sa kojeg možete skinuti sve rebuse u jednom fajlu:  https://app.box.com/s/t0u1w3361k0wtjrct13mhq0kjgo9mdhn


Srećno vam bilo!


20. REBUS

19. POVRATNI REBUS

18. REBUS

17. REBUS

16. REBUS U STRIPU

15. REBUS

14. REBUS

13. REBUS

12. REBUS

11. REBUS

10. REBUS


9. REBUS

8. REBUS

7. OBRATNI REBUS

6. TEMATSKI REBUS

5. SPUNERISTIČKI REBUS

4. REBUS

3. REBUS

2. REBUS

1. REBUS

TAKMIČENJE U REŠAVANJU REBUSA
Autorka: Svetlana JorgaćijevićPropozicije

- Takmičenje počinje u petak 30.6.2017 u 20,00. U prvoj fazi koja traje do 22,00 vrednost svakog ispravno rešenog rebusa je određena brojem slova u rešenju. U drugoj fazi koja počinje u 22,00 i završava se u 23,00 objaviću kao pomoć postavke rebusa, pa će svaki ispravno rešen rebus osvojiti 50% početne vrednosti. U obe faze važi pravilo da se sva rešenja iz te faze šalju odjednom, a nikako pojedinačno. Rešenja se šalju kao tekst na moj mejl i ne treba slati fajl sa slikama koji vam šaljem zbog lakšeg rešavanja (ako ste ga preuzeli sa datog linka). Rešenja šaljite isključivo na mejl: nikic.branislav@gmail.com  Kolege koje nemaju mejl, a žele da učestvuju u takmičenju, mogu poslati svoja rešenja putem SMS poruke na telefon: +381648306174
- Za rešavanje je pripremljeno 20 rebusa. Maksimalan broj bodova je 284.
- Vreme za rešavanje je 180 minuta. Rešenja koja se pošalju posle predviđenog vremena se neće priznavati.
- Ako, prilikom sabiranja bodova, dva ili više takmičara imaju isti broj bodova, o plasmanu odlučuje brzina predaje rešenja.


Srećno rešavanje i dobra zabava!

29 јун 2017


TAKMIČENJE U REŠAVANJU REBUSA

    Sutra u 20,00 na ovom blogu počinje takmičenje u rešavanju rebusa koje je pripremila Svetlana Jorgaćijević. Ovo je njeno prvo takmičenje pa bi bilo lepo da se odazovete u što većem broju i time nagradite njen trud. Među rebusima ima i lakših i težih, ali to ne bi trebalo da bude razlog za vaše učestvovanje ili neučestvovanje. Propozicije takmičenja ću objaviti sutra u toku dana.
   Svima koji uzmu učešća u rešavanju želim puno sreće i dobru zabavu.28 јун 2017Ово је реаговање на ребус бр. 5356 Момира Вученовића.


26 јун 2017

NAJAVA
DVA TAKMIČENJA U REŠAVANJU REBUSA

Da, dobro ste pročitali. U narednih desetak dana imaćete prilike da učestvujete u čak dva takmičenja u rešavanju rebusa na blogu rebusi.blogspot.rs. Prvo takmičenje biće održano već u petak 30.06.2017. sa početkom u 20,00 časova i trajaće do 23,00. Rebuse za ovo takmičenje pripremila je naša koleginica Svetlana Jorgaćijević. To je prvo takmičenje koje je ona pripremila, pa se nadam da ćete se odazvati u velikom broju i time nagraditi njen veliki trud.

Drugo takmičenje u rešavanju rebusa biće 08.07.2017. takođe u 20,00 časova. Rebuse smo zajedno pripremili ja i Luka Pavičić. Takmičenje će se održati povodom 8 godina od početka rada bloga. Nadam se da će i na tom takmičenju biti dobar odziv rešavača iako je to početak sezone letnjih odmora.

Propozicije za ova dva takmičenja biće objavljene na dan takmičenja.Решења:
5343. Надина ручетина (на динару четина)
5344. Нас то лупа прика (на столу паприка)
5345. Уре дјед оте Лади (уред је до телади)
5346. Један брак (жедан брав)
5347. Донесите слатка (до Неси Тесла тка)
5348. Сви њега рибају (свиње гари бају)
5349. Узели су паре Лиса (уз елису пар елиса)
5350. Сањиве очи стилист опере (са њиве очистили стопере)
5351. Ка механи балаве бекрије (каме Ханибала Вебе/р/ крије)
5352. Тамара Радочај (ТАМ, арара до чај/а/)
5353. Нела Ержишник (Неша, Ер, Жилник)
5354. Нитроглицерин (нит, рог, Ли, Церин)
5355. Мила ноћу скија (Милано, ћускија)
5356. Наче Лука нар (на челу кана Р)
5357. Мајку Тијана кори (мај, кутија на кори)
5358. Analiza dinamike rada (Ana, Liza, Dina, Mike, Rada)
5359. Ми лоше нападамо (Милош, Ена, П Адамо)
5360. Сина тражи Дана (Синатра, Жид, Ана)