16 децембар 2018

Решења:
6651. Опет се написмо (о пет сена писмо)
6652. Усну лиже Тони (уснули жетони)
6653. Увек Рајка танца (уве крај катанца)
6654. Ко каже не? (кока, жене)
6655. Сведок Ратко гланца суђе Мићи (све до кратког ланца су ђемићи)
6656. Имали смо картоне с увиђаја (мокат Тоне, суви Ђаја и Малис)
6657. Staklena brada (as, tak, Lena, Brad A)
6658. Бела градом оргијала (алаји, гром, одар, галеб)
6659. Серенада финалиста (Серена, Дафина, листа)
6660. Ко шкртицама узе робу (кош, кртица, маузер, Об У)
6661. Дома нас тиранишу (до манастира Ниш У)
6662. Сам улети мали Лазар (с амулетима лила зар)
6663. Торокуша саботира мису (Тор окуша са Бо тирамису)
6664. Чича Томина колиба (чита Ромина Колина)
6665. Падеже напамет уче (паде жена па ме туче)
6666. Пастор педофил малене мотри (пас, Торпедо, филм, але, Немо, три)
6667. Опијени шеф (обијени сеф)
6668. Најави Сима цаку (на ЈА виси маца КУ)