04 јун 2016

На блогу Славка Бована и на сајту ЕСС-а објављен је конкурс за састављаче поводом Кикиндских ''Дана лудаје''. За љубитеље ребуса је свакако најзанимљивија категорија у састављању ребуса, али ево целог текста преузетог са Славковог блога.

ENIGMATSKI DANI LUDAJE 2016“Dani ludaje” je manifestacija koja se godinama organizuje u Kikindi u čast tikve, bundeve, misirače ili ludaje.

Enigmatski klub „Kikinda“,u saradnji sa lokalnom samoupravom, raspisuje sastavljački konkurs „Enigmatski Dani ludaje 2016“, u tri discipline:

SKANDINAVKA
Sastavite skandinavku veličine bruto s opisnim poljima 16x12 polja (15x11 neto) sa otvorom za sliku 6x6 u bilo kom uglu. Skandinavke će biti objavljivane u „Kikindskim novinama“, te treba koristiti pojmovi prilagođeni srpskom jezičkom standardu. Obavezno uvrstiti: ime i prezime aktuelne (žive) poznate ličnosti iz Srbije, koje se ukršta sa SAMO JEDNIM od ponuđenih pojmova:LUDAJA, SUVAČA, SOVA UTINA, VELIKA DROPLJA iliKIKINDA. Nije dozvoljen „ulaz“ u opisna polja, ali ime i prezime se može „lomiti“ pod uglom od 90 stepeni (samo ako je duže od 15 slova).

ANAGRAM
Sastavite čist anagram od narodne poslovice:
ZLATO SE U VATRI PREBIRA, A ČOVEK U NEVOLJI.

REBUS
Sastavite klasični rebus u kome se u postavci (ne nužno i u rešenju) koristi najmanje jedan sportski pojam koji se piše malim slovom (nazivi sportova, termini, rekviziti, neka sportska aktivnost,...).

Propozicije:
1. Pravo učešća imaju svi koji žele, sa najviše po 5 radova  za svaku disciplinu (dakle 3 x5).
2.Sastavi se potpisuju punim imenom i prezimenom autora. Skandinavke koje je sastavio kompjuter ne treba slati, a svaki učesnik svojom čašću garantuje da je on autor poslatih radova (skandinavke, anagrama i rebusa).
3. Skandinavke treba opisivati na jedan od uobičajenih načina (onako kako se šalju listovima). Za manje poznate pojmove treba navesti izvore.
4. Radovi se sastavljaju na srpskom jeziku (ekavica).
5. Važan kriterijum za vrednovanje ukrštenica jeste rešivost. Dodatni kvalitet čini izbor reči, lepota kombinacije, te ostali uobičajeni kriterijumi za vrednovanje enigmatskih sastava.
6. Ranije objavljeni rebusi biće eliminisani pre žiriranja.
7. Radovi se šalju na adrese: slavkobovan@yahoo.co.ukili slavkobovan@gmail.com
ili poštom na adresu: Slavko Bovan, Gavrila Principa 11, 23300 Kikinda.
8. Rok: 20.08.2016. do 24 sata.
9. Ocenjivanje će obaviti žiri sastavljen od uglednih enigmata po izboru EK „Kikinda“. Radovi koji budu u konkurenciji za nagrade biće ponuđeni žiriju pod šifrom.
10. Proglašenje pobednika u okviru manifestacije „Dane ludaje“.

NAGRADE
Za svaku disciplinu biće dodeljen pehar i novčana nagrada od 5000 dinara za pobednika, dok će još nekoliko kvalitetnih sastava biti nagrađeno drugim prigodnim nagradama.

NAPOMENA
Autori mogu poslati i više od 5 skandinavki, rebusa ili anagrama, ali u tom slučaju treba da naglase kojih 5 prijavljuju za takmičenje.

EK „Kikinda“ poziva sve kolege da svojim učešćem omasove ovo takmičenje i samim tim učine ga boljim. Srećno svima!


VREMEPLOV


03 јун 2016


Овај ребус је најава такмичења у решавању ребуса које ће се одржати на овом блогу у понедељак (6.6.2016) у времену од 18,00-23,00.
02 јун 2016


Овaj rebus je najava takmičenja u rešavanju rebusa, koje će se održati na ovom blogu u ponedeljak (6.6.2016) u vremenu od 18,00-23,00.01 јун 2016

NAJREBUS МАЈА

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku
мајa.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do nedelje 5.6.2016. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelju u 21,00 i trajaće do srede 8.6.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.


4388. Pojela Lana naranču (poje Lalana na ranču)
4389. Nestala je naša kala (Nesta laje na šakala)
4390. Predivan omaleni stan (pred Ivanom Alen i Stan)
4394. Radži vode Lanu dinasti (Radživ odela nudi Nasti)
4395. Praznik u Rimu (prašnik i rima)
4396. Malamo Kopakabanu (Mala Mo kopa ka Banu)
4397. Jakob Lizu sjebaše (jako blizu S je baš E)
4398. Malinari (Mari, Na Li / Na Li, Mari)
4399. Rani Jeli muža Danijela (Ra nije lim, užad, a ni jela)
4400. Isteže Nenad list, a Maja radi (iste žene nad listama jaradi)
4411. Nudi Stipi Rina čokolade (nudist i pirinač oko Lade)
4412. Robi zakon obara (rob iza konobara)
4413. Tri kozaka vija Rom (triko za kavijarom)
4414. Teri spodobe kore (ter ispod obe kore)
4415. Prešli Cakanu Irci (pre šlica kanu i rci)
4416. Tor Nada ugazi (tornada u Gazi)
4417. Rada ruzmarin kalemila (radar uz Marinka, lemila)
4418. Zelengora (Zele, Goran)
4419. Bije Lazu Mija (bijela zmija)
4420. Tornado (Tor, Na, do) / Donator (do, Na, Tor)
4422. Ukapirao sam (u kapi Ra osam)
4423. Striko stilist (s tri kosti list)
4427. Velida dosta laže (veli Dado: stalaže)
4428. Dol ore Sima meni (Dolores ima meni)
4429. Senilan astronom (sen i Lana s tronom)
4430. Makita testera (Maki tate stera)
4431. Maler za čika Vasila (Maler začikava Sila)
4432. Osušile saunu komšije (osu Šile sa unukom šije)
4436. Živa vatra (siva šatra)
4437. Drugo stanje (Dru gost Anje)
4438. Sekač iz mesare (Seka, čizme, sare)
4439. Budi kapetan Genta! (budi kape tangenta)
4440. Medijatori balansiraju (medi jato riba lansiraju)
4441. Obavio repariranje Nik (obavio rep ari ranjenik)
4445. Oborio sam Jakova (obor i osam jakova)
4446. Naribana neuka dama (nar i banane u kadama)
4447. Naružila Maša Frana (nar u žilama šafrana)
4448. Prika silu ne koristi (pri kasi lune, koristi)
4449. Našli cugu Sari (na šlicu gusari)
4450. Prost ukor zetu (Prost u korzetu)
4451. Mala sala (masa lasa / lama sama)
4452. Moler ore (role, more / more, role)
4453. Ja točio papi juče (jato čiopa pijuče)
4454. Tu nema televizor antenu (tune, Mate, levi Zoran te (g)nu)
4455. Sa koalama je žirafa (sako A, lama, jež i Rafa)
4456. Nikola Rokvić (Nikić, Kolarov)
4457. Nema televizora (Ema te levi Zoran)
4458. Crvenkapica (crv, Enka, pica)
4459. Šah Tigrana Petrosjana (šaht i grana, pet, Ros, Jana)
4463. Oborio Senad Ani jelu (obor i ose na Danijelu)
4464. Dosta danas papi Rima (do stada Na s papirima)
4465. Kompas Jakov ima - kompa s jakovima
4466. Dalila studira (Dali lastu dira)
4467. Presu Dana mak Adamu (presuda  na makadamu)
4468. Anale Tika kupi (Ana leti ka kupi)

Ово је најава такмичења у решавању ребуса које ће се одржати на овом блогу у понедељак (6.6.2016) у времену од 18,00-23,00.Ово је реаговање на ребус бр. 199 Милана Милина, објављен на овом блогу 17.11.2009.

31 мај 2016

АНИМИРАНИ РЕБУС (5,4,4)
Набавио је књиге


4468.                                               Ауторка: Светлана Јоргаћијевић29 мај 2016

NAJAVA TAKMIČENJA U REŠAVANJU REBUSA


           Poštovane kolege i koleginice, ljubitelji rebusa, hteo bih da vas obavestim da će sledeći ponedeljak (06.juna) na ovom blogu biti održano takmičenje u rešavanju rebusa koje smo osmislili ja i Luka Pavičić. Ovo takmičenje je trebalo da se održi još prošle godine, ali nisam uspeo to da uradim, a evo i zašto. Zamislio sam da sve rebuse nacrtaju profesionalni ilustratori i da malo podsećaju na čuvene italijanske rebuse. Moja ideja se ispostavila kao teško ostvarljiva, jer nisam uspevao da nađem ljude koji bi se upustili u taj posao, jer su uglavnom svi imali neke druge isplativije poslove, pa im nisam mogao ni zameriti. Na kraju sam od nekih dobio po koji rebus, pa sam odlučio da ostale sam odradim, ali da bar deluju kao da ih je uradio neki dobar ilustrator. Zato bih ovom prilikom hteo posebno da se zahvalim onima koji su mi bar po neki rebus nacrtali i to Marku Cvetkoviću, Miloradu Žariću, Draganu Milošu i našoj koleginici Mirki Šajić. Rebusi su rađeni u crno-beloj tehnici i u njima nema ni jedne ličnosti, Verujem da će vam se svideti i da ćete uživati u rešavanju. Propozicije takmičenja ću objaviti u nedelju pre podne, a takmičenje će početi u 18,00 i trajati do 23,00 časova. Za tri najuspešnija takmičara, ja i Luka smo pripremili zanimljive knjige. Očekujem da se u takmičenje uključi što veći broj rešavača i do nedelje vas srdačno pozdravljam!
Решења:
4445. Оборио сам Јакова (обор и осам јакова)
4446. Нарибана неука дама (нар и банане у кадама)
4447. Наружила Маша Франа (нар у жилама шафрана)
4448. Прика силу не користи (при каси луне, користи)
4449. Нашли цугу Сари (на шлицу гусари)
4450. Прост укор зету (Прост у корзету)
4451. Мала сала (маса ласа / лама сама)
4452. Молер оре (роле, море / море, роле)
4453. Ја точио папи јуче (јато чиопа пијуче)
4454. Ту нема телевизор антену (туне, Мате, леви Зоран те (г)ну)
4455. Са коалама је жирафа (сако А, лама, јеж и Рафа)
4456. Никола Роквић (Никић, Коларов)
4457. Нема телевизора (Ема те леви Зоран)
4458. Црвенкапица (црв, Енка, пица)
4459. Шах Тиграна Петросјана (шахт и грана, пет, Рос, Јана)
4460. Ида је свезнадар (И даје С вез на дар)
4461. Да ли је вас Лика очарала (Далијева слика о Ч, А рала)
4462. Донеси тати јело (до несита тијело)