среда, 01. јун 2016.

NAJREBUS МАЈА

Poštovani posetioci bloga, počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na blogu u toku
мајa.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati četvorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do nedelje 5.6.2016. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelju u 21,00 i trajaće do srede 8.6.2016. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  nikic.branislav@gmail.com ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.


4388. Pojela Lana naranču (poje Lalana na ranču)
4389. Nestala je naša kala (Nesta laje na šakala)
4390. Predivan omaleni stan (pred Ivanom Alen i Stan)
4394. Radži vode Lanu dinasti (Radživ odela nudi Nasti)
4395. Praznik u Rimu (prašnik i rima)
4396. Malamo Kopakabanu (Mala Mo kopa ka Banu)
4397. Jakob Lizu sjebaše (jako blizu S je baš E)
4398. Malinari (Mari, Na Li / Na Li, Mari)
4399. Rani Jeli muža Danijela (Ra nije lim, užad, a ni jela)
4400. Isteže Nenad list, a Maja radi (iste žene nad listama jaradi)
4411. Nudi Stipi Rina čokolade (nudist i pirinač oko Lade)
4412. Robi zakon obara (rob iza konobara)
4413. Tri kozaka vija Rom (triko za kavijarom)
4414. Teri spodobe kore (ter ispod obe kore)
4415. Prešli Cakanu Irci (pre šlica kanu i rci)
4416. Tor Nada ugazi (tornada u Gazi)
4417. Rada ruzmarin kalemila (radar uz Marinka, lemila)
4418. Zelengora (Zele, Goran)
4419. Bije Lazu Mija (bijela zmija)
4420. Tornado (Tor, Na, do) / Donator (do, Na, Tor)
4422. Ukapirao sam (u kapi Ra osam)
4423. Striko stilist (s tri kosti list)
4427. Velida dosta laže (veli Dado: stalaže)
4428. Dol ore Sima meni (Dolores ima meni)
4429. Senilan astronom (sen i Lana s tronom)
4430. Makita testera (Maki tate stera)
4431. Maler za čika Vasila (Maler začikava Sila)
4432. Osušile saunu komšije (osu Šile sa unukom šije)
4436. Živa vatra (siva šatra)
4437. Drugo stanje (Dru gost Anje)
4438. Sekač iz mesare (Seka, čizme, sare)
4439. Budi kapetan Genta! (budi kape tangenta)
4440. Medijatori balansiraju (medi jato riba lansiraju)
4441. Obavio repariranje Nik (obavio rep ari ranjenik)
4445. Oborio sam Jakova (obor i osam jakova)
4446. Naribana neuka dama (nar i banane u kadama)
4447. Naružila Maša Frana (nar u žilama šafrana)
4448. Prika silu ne koristi (pri kasi lune, koristi)
4449. Našli cugu Sari (na šlicu gusari)
4450. Prost ukor zetu (Prost u korzetu)
4451. Mala sala (masa lasa / lama sama)
4452. Moler ore (role, more / more, role)
4453. Ja točio papi juče (jato čiopa pijuče)
4454. Tu nema televizor antenu (tune, Mate, levi Zoran te (g)nu)
4455. Sa koalama je žirafa (sako A, lama, jež i Rafa)
4456. Nikola Rokvić (Nikić, Kolarov)
4457. Nema televizora (Ema te levi Zoran)
4458. Crvenkapica (crv, Enka, pica)
4459. Šah Tigrana Petrosjana (šaht i grana, pet, Ros, Jana)
4463. Oborio Senad Ani jelu (obor i ose na Danijelu)
4464. Dosta danas papi Rima (do stada Na s papirima)
4465. Kompas Jakov ima - kompa s jakovima
4466. Dalila studira (Dali lastu dira)
4467. Presu Dana mak Adamu (presuda  na makadamu)
4468. Anale Tika kupi (Ana leti ka kupi)

5 коментара:

Svetlana је рекао...

4390. Predivan omaleni stan (pred Ivanom Alen i Stan)
4400. Isteže Nenad list, a Maja radi (iste žene nad listama jaradi)
4411. Nudi Stipi Rina čokolade (nudist i pirinač oko Lade)
4437. Drugo stanje (Dru gost Anje)
4440. Medijatori balansiraju (medi jato riba lansiraju)
4441. Obavio repariranje Nik (obavio rep ari ranjenik)
4446. Naribana neuka dama (nar i banane u kadama)
4447. Naružila Maša Frana (nar u žilama šafrana)
4450. Prost ukor zetu (Prost u korzetu)
4464. Dosta danas papi Rima (do stada Na s papirima)

Milan S. је рекао...

4389. Nestala je naša kala (Nesta laje na šakala)
4412. Robi zakon obara (rob iza konobara)
4437. Drugo stanje (Dru gost Anje)
4440. Medijatori balansiraju (medi jato riba lansiraju)
4446. Naribana neuka dama (nar i banane u kadama)
4447. Naružila Maša Frana (nar u žilama šafrana)
4450. Prost ukor zetu (Prost u korzetu)
4459. Šah Tigrana Petrosjana (šaht i grana, pet, Ros, Jana)
4464. Dosta danas papi Rima (do stada Na s papirima)
4465. Kompas Jakov ima - kompa s jakovima

Бранислав Никић је рекао...

4396. Malamo Kopakabanu (Mala Mo kopa ka Banu)
4432. Osušile saunu komšije (osu Šile sa unukom šije)
4437. Drugo stanje (Dru gost Anje)
4441. Obavio repariranje Nik (obavio rep ari ranjenik)
4447. Naružila Maša Frana (nar u žilama šafrana)
4450. Prost ukor zetu (Prost u korzetu)
4453. Ja točio papi juče (jato čiopa pijuče)
4464. Dosta danas papi Rima (do stada Na s papirima)
4465. Kompas Jakov ima - kompa s jakovima
4466. Dalila studira (Dali lastu dira)

Milan Žarkovački је рекао...

1. 4389. Nestala je naša kala (Nesta laje na šakala)
2. 4394. Radži vode Lanu dinasti (Radživ odela nudi Nasti)
3. 4411. Nudi Stipi Rina čokolade (nudist i pirinač oko Lade)
4. 4412. Robi zakon obara (rob iza konobara)
5. 4413. Tri kozaka vija Rom (triko za kavijarom)
6. 4428. Dol ore Sima meni (Dolores ima meni)
7. 4429. Senilan astronom (sen i Lana s tronom)
8. 4432. Osušile saunu komšije (osu Šile sa unukom šije)
9. 4446. Naribana neuka dama (nar i banane u kadama)
10. 4449. Našli cugu Sari (na šlicu gusari)

Momir је рекао...


Momir Vučenović

1.4411, 2.4412, 3.4417, 4.4429, 5.4437, 6.4441, 7.4445, 8.4447,
9.4467, 10.4468.