30 децембар 2013

Poštovani posetioci bloga, zbog brojnih obaveza i nastupajućih praznika, napraviću pauzu do 08.01.2014 godine. To vreme ću iskoristiti da odaberem najbolje rebuse koji su objavljeni na ovom blogu u toku 2013. godine i da ih pripremim za Vaše glasanje. Do tada svima želim srećnu i uspešnu novu 2014.


29 децембар 2013

Решења:
2341. У Зларин голог Адама најурише (уз ларинголога дама нају рише)
2342. Гојазна дама лако скину сало (Гоја зна да мала, кос, кину Сало)
2343. Гол бане Тани Кића (гол Банета Никића)
2344. Ларин гологузан (ларинголог уз Ан)
2345. Гоја зна да мала жене (гојазна дама не лаже)
2346. Чедо Мира Јели ћапила (Чедомира Јелића пила)
2347. Оче, кушај качамак (о чеку шајкача, мак)
2348. Дамира ми се ојади на викару (Рукавина, Дијао, Семирамида)
2349. Икебане су далеко (Ике, Бане, суд, Алеко)
2350. Макар тура вина (мак Артура Вина)
2351. До Завише Мишо мора (доза више мишомора)
2352. Мишо морнара кити (мишомор на ракити)
2353. Едо бије лихвара (Е до бијелих В ара)
2354. С робије Лино стиже (с ро бијели Н, ости ЖЕ)
2355. Прибије лимар и мали клин (при бијелим арима лик Л и Н)
2356. Тања би јела чоколаде (тања бијела Ч око Ладе)

28 децембар 2013


VREMEPLOV

I ove subote, kao i prošle,  imaćete priliku da rešavate rebuse u boji Borisa Nazanskog iz specijalnog izdanja Vjesnikovog Kviza. 

27 децембар 2013

НАЈАВА ТАКМИЧЕЊА

У суботу 28.12.2013. у 18,00 часова, на блогу Славка Бована, почиње такмичење у решавању ребуса које је припремио велемајстор за ребусе Милан Сечујски. Позивам све љубитеље ове врсте загонетки да узму учешће у овом такмичењу, макар то било и симболично и својом бројношћу награде велики труд који је Милан уложио у припрему ребуса. О пропозицијама овог такмичења можете прочитати ако кликнете на овај линк:  http://enigmatikatio.blogspot.com/2013/12/takmicenje-u-resavanju-rebusa.html


26 децембар 2013


Ovo je rebus koji je autor posvetio 100. rođendanu prve ukrštenice.

 Ево још једног реаговања, овај пут са великим временским размаком. Дејаново реаговање се односи на ребусе број 1583 и 1584 објављене на блогу још 20. октобра 2012.


25 децембар 2013

SRETAN BOŽIĆ SVIMA KOJI DANAS PROSLAVLJAJU NAJRADOSNIJI HRIŠĆANSKI PRAZNIK.(Napomena: danas neće ići rebusi, sutra nastavljamo.)
 

24 децембар 2013


Ово је реаговање на ребус број 2343.Ово је реаговање на ребус број 2342.Ово је реаговање на ребус број 2341.


22 децембар 2013

Решења:
2326. Лепе зелене долине (лепезе Лене до Лине)
2327. У гори поје Зико с ловцима (угори по језикословцима)
2328. Данас Кочи јашем (Дана с кочијашем)
2329. Шеће Роко селима (шећер око Селима)
2330. Колико ликова (коли, коли, Кова)
2331. Лигурија (лија, Гури)
2332. Наги псујете жамор с Кариба (на гипсу је тежа морска риба)
2333. Тони куша пића (тоник у Шапића)
2334. Укор пијаница (у корпи Јаница)
2335. Ми нисмо кварнићи (Мини, смоква, Рнићи)
2336. Сан Марино (сарма, Нино)
2337. Добије лихвар награду (до бијелих В ар на граду)
2338. Косац уби јелена (коса ЦУ бијеле НА)
2339. Пољуби Јела Ђимија (по ЉУ бијела Ђ и Мија)
2340. Слабије лире стоје (с ла бијели ре сто је)

21 децембар 2013

VREMEPLOV

Za danas sam odabrao 4 rebusa u boji Borisa Nazanskog koji su objavljeni u Vjesnikov Kvizu, ali nemam podatak koji je to bio broj i kada je izašao. Rebuse je ilustrovao Ivan Flegar.

15 децембар 2013

Решења:
2313. Добра не користи пепељаре - До бране кори Стипе пељаре
2314. Сатник Оли не пише кулаку (сат Николине Пишек у лаку)
2315. Скуп аматера Азије (с купама теразије)
2316. Пикасова слика (пик ас, овас, Лика)
2317. Колубарци (Кол у барци)
2318. Дома тегли Беба буре (до Мате Глибе бабуре)
2319. Ја касам ареном (Јака с амареном)
2320. Драгу Љуба клавир однијела (драгуљ у баклави, Родни, јела)
2321. Петарде ја носим (Петар, Дејан, Осим)
2322. Ана таксира (Арис, катана)
2323. Дивна базилика (див на бази лика)
2324. У подруму диде (У по друму Д иде)
2325. Растужени Власи (расту жени власи)

14 децембар 2013
VREMEPLOV

Za današnji vremeplov odabrao sam 3 rebusa velemajstora za rebuse Nedeljka Krakera iz Zagreba.

08 децембар 2013

Решења:
2298. Сан Керубина (санке Рубина)
2299. Кости судоперу Ена довезе (кости су до Пере Надовезе)
2300. Поли ме Риза цијанатом (полимеризација, Н, атом)
2301. Баци лопту женица (бацил, оптуженица)
2302. Носи чело ван Гога (нос и чело Ван Гога)
2303. Скуп сазива на Рабу Зина (скуп саз Ивана Рабузина)
2304. - Да ли си сликар - ас?  - Ма, не!  (Дали, Сисли, Карас, Мане)
2305. Доларе гута Сирија (до Ларе Гут Асирија)
2306. Маче татине мазе (мачета Тине Мазе)
2307. Стрикана Десанка шибала (с три Канаде санкаш и бала)
2308. Италијанка Раула Капабланке (Ита, Лијан, караула, капа Бланке)
2309. Превер гласно повикаше (пре вергла снопови, каше)
2310. Прижељкујемо Налиса (при Жељку је Мона Лиса)
2311. Трипо Кокоља (три П око коља)
2312. Скупоцјена петунија (скуп, оцјена пет, унија)

07 децембар 2013