15 август 2016

Решења:
4622. Ала унуке стењу (алаун у кестењу)
4623. Борис плавушу бари (бор и сплав у шубари)
4624. Џез Васка занима (џезва с казанима)
4625. Мара канабе чисти (Маракана, беч и Ист)
4626. Тога ми типа нема (тога, Мит, Ипанема)
4627. Према Пешти тополар оде (пре мапе штит о пола роде)
4628. Polemika oko motiva (Poe, Mika, lokomotiva)
4629. Набави Томо кола (локомотива Бана)
4630. Вакулу иво зна (влак УУ и воз НА)
4631. Идемо на море! (И демон, Амор Е)