06 децембар 2023

НАЈРЕБУС НОВЕМБРА

(ДРУГА ФАЗА)

 

У првој фази гласања учешће је узело 13 судија. У другу фазу иде 11 ребуса који су сакупили од 5 до 10 бодова. У другој фази гласања, судије ће  одабрати 5 ребуса за које сматрају да су најбољи и поделиће им бодове по систему 5, 4, 3, 2 и 1 бод. Судије у другој фази биће Мирослав Цветковић, Никола Петковски, Борис Назански, Љубица Билаловић, Ејуб Семић и Лука Павичић. Уколико је неко од судија спречен, молим да ми на време јави, да бих нашао замену. Рок за гласање је субота09.12.2023. до 20,00 часова. Гласови се шаљу на мој мејл nikic.branislav@gmail.com


03 децембар 2023

Решења:
10839. Наду Дује воли (на дуду је Воли)
10840. Ја Јапода ришем (јаја под аришем)
10841. Бордел Бојана води (бор Дел Боја на води)
10842. Tokajac cio popiše (Tok, Ajaccio, Po piše)
10843. Одакле си ти мала (Одак, Леси, Тим, ала)
10844. Сам у Сомалији (са Мусом Алији)
10845. Осиони телал (лосиони, тела)
10846. О том Анка прича (отоман, каприча)
10847. Ви ми на листи чекања (Виминал истиче Кања)
10848. Одох и ја у Кигали (о Дохи јаук и Гали)
10849. Купи доламу стрико (Купидо, ла, мус, трико)
10850. Поза друида (по Задру Ида)
10851. Каска даса након дама (каскада с анакондама)
10852. Перо плива преко Мрежнице (перо, Плива, Преко, мрежнице)
10853. Паљба с чамца (АЦ мач, сабља П)