20 јул 2019

A sada mala pauza do četvrtka 25.7.2019 kada ću se vratiti s mora. Pozdrav svima!

19 јул 2019

18 јул 2019

33. mesto, Mesud Malkoč


32. mesto, Boris Nazansky


17 јул 2019

29-31. mesto, Tonći Kulić


29-31. mesto, Ejub Semić


29-31. mesto, Antun Jurić

16 јул 2019

27-28. mesto, Gojko Mandić


27-28. mesto, Dejan Minić


26. mesto, Budimir Ćosović


15 јул 2019

25. mesto, Rešad Besničanin


24. mesto, Slavko Bovan


23. mesto, Pero Galogaža


14 јул 2019

Решења:
С1 - У Рим банкари иду (Ирак на Будимиру)
С2 - Узор анаграмисте (у Зорана рам и стег)
С3 - Примаријусе, чуј скијаше! (при Марију Сечујски јаше)
С4 - Ископали смо јесенас Меши лимарију (и Скопал и Смоје се насмешили Марију)
С5 - Гони Кићу пули (го Никић у Пули)
С6 - У возу бизаран кадар (уво, зуби за Ранка дар)
С7 - Појели ћуране (по Јелићу ране)
С8 - Баритон читаоца (бари Тончи таоца)
С9 - Узбуди Миралема рибарка (уз Будимира лемар и барка)
С10 - Барбара ниско пала (барба рани Скопала)
С11 - Наиван ујак (на Ивану јак)
С12 - Јели ћевапе рониоци (Јелић, Ева Перон и Оци)
С13 - На кући већи лим имам (мами Милићевић у Кан)
С14 - Ужар, ковач, кипар и радирер (Жарковачки парира Диреру)
С15 - Апатинско па Лав (Скопал, Ава па Тин)
С16 - Ана женскаре мами (има мерак Снежана)
С17 - Довуче нови ћата буре (до Вученовића табуре)
С18 - Екипа на Лиму (у Милана Пике)
С19 - Узе Љубо вангле да пар мени да (у зељу Бован гледа Парменида)