22 новембар 2014ВРЕМЕПЛОВ

Данас се подсећамо на нашег сјајног састављача ребуса Милана Милина. Ово су шаховски анаграмни ребуси које је објавио у Квизу зима бр. 91.

19 новембар 2014


Ovo je rebus koji je objavljen u rubrici Vremeplov pre otprilike mesec dana, ali je ostao nerešen sve do danas. Naš vredni saradnik Ilija Đurković je prelistavao stare brojeve Kviza i uspeo je da ga nađe. Evo konačno i tog rešenja: SPOKOJ I MIR (s pokojim I R). Hvala Iliji na uloženom trudu.
16 новембар 2014

Решења:
3069. Starac Eso rado muči (Starace s oradom uči)
3070. Луиза се Леи надала (Лу иза Селе и Надала)
3071. Доха је Катаранима мила (до Хајека таран и мамила)
3072. Скупа матурска путовања (с купа Турска, п(л)уто, Вања)
3073. Стрип Ита чита (с три Пита Чита)
3074. Филип и Тања (фил и питања)
3075. Узалуд Вави теза (уз алу два витеза)
3076. Преметаљке (пре мета кељ)
3077. На обали реке Таре (На обали рекет аре)
3078. Подели савет Рушка (под, елиса, ветрушка)
3079. На конту нема пара (након туне мапа, Ра)
3080. Наде снобова (на десно бова)
3081. Увезана марамица (Уве, Зана, Мара, Мица)
3082. Насредин изазива горење (на средини Заз и Вање горе)
3083. Поликлиника (поли клин Ика)
3084. Поп испитао бјеше Новицу (попис пита објешен о вицу)
3085. Наша шумарија би стрица (на шашу Марија Бистрица)
3086. Борна дома кара Рату (бор надомак Арарату)