06 децембар 2014


ВРЕМЕПЛОВ

Ако сте се синоћ добро забавили решавањем Зоранових ребуса, надам се да ће вам и ови данашњи из рубрике Времеплов, такође бити занимљиви.

05 децембар 2014

Na večerašnjem turniru u rešavanju rebusa učestvovalo je devet ljubitelja enigmatike, koji su pokazali zavidnu veštinu i rešili sve zadatke koje sam pripremio.

U prvoj fazi najuspešniji je bio Marko Obradović, koji je rešio čak 13 od 16 rebusa, ali na kraju je jedva sačuvao prednost, jer je Branislav Nikić uz pomoćne fraze uspeo da odgonetne sve preostale rebuse, na čemu zaslužuje čestitku. O ovakvoj bizarnoj situaciji nisam razmišljao, a za sledeći turnir možda ću staviti dodatno pravilo, da je ukoliko neko reši sve rebuse pobednik takmičenja. Naknadno smo utvrdili da je i Ilija Đurković rešio sve rebuse, ali ih je poslao u 22,00 pa mu ide samo polovina ukupnog broja poena.

Konačan plasman: 1. Marko Obradović, 82 poena (79+3), 2. Branislav Nikić 80 (60+20), 3. Luka Pavičić 74 (63+11), 4. Čedomir Jelić 61 (48+13), 5. Ilija Ozdanovac 55 (36+19), 6. Ilija Đurković 50 (0+50) 7. Sreten Perić 34,5 (17+17,5), 8. Vladimir Obradović 30,5 (0+30,5), 9. Željko Prvanov 7 (0+7)

Trojica najuspešnijih takmičara dobiće za nagradu nešto od enigmatske literature ili knjiga iz beletristike. Zahvaljujem se svima na učešću i nadam se da vam je prijalo rešavanje mojih rebusa. Vidim da je Bane već postavio sva rešenja, pa mi je uštedeo trud.


Ovo su rešenja koja sam ja našao:
1. Sladoled od Olafa (s la dole do, do, la, fa)
2. Dobar dom Ace (do Bardo mace)
3. Dobila Sibil automobil (do Bila SI Bil, a utom O Bil)
4. Nađena rupetina (na Đenaru petina)
5. Stari komšija Nikola (s Tarikom Šijan i kola)
6. Junaci napadaju okupatore (junac i napa daju oku pa tore)
7. Slavićemo po Sumatri (s lavićem oposuma tri)
8. Ne damo psa idiotima (Neda mopsa Idi otima)
9. Ne bori se mladić (Roben, Mesi, Ladić)
10. Zašuti ranjeniče! (za šutiranje Niče)
11. Miomirisi Niša (Miomir i Siniša)
12. Ed napisa članak (kanal, čas i pande)
13. Glupi rezime (iglu pre zime)
14. Prati Isaka riba (pirati sa Kariba)
15. Lota pije vode (Tapijevo delo)
16. Narode, ubi Kosta osam! (na rodeu bik ostao sam)
Evo sada i linka sa pomoćnim frazama:


https://app.box.com/s/ug2miaxsoaymzo9vqjdd
TAKMIČENJE POČINJE

Evo linka sa rebusima:

https://app.box.com/s/4btlof4qk30lkgucl9py
Dobra zabava i puno sreće u rešavanju.
NAJAVA TAKMIČENJA

Danas, 5. decembra 2014, od 20:00 do 22:00 na blogu "Rebusi" (www.rebusi.blogspot.com) biće održano takmičenje u rešavanju rebusa, kao deo 15. Memorijala Tomislava Munišića. Domaćin ove tradicionalne manifestacije, Zoran Radisavljević, pripremio je 16 rebusa, a propozicije takmičenja su sledeće:

1. U 20:00 na blogu će biti postavljen link za dokument koji sadrži svih 16 takmičarskih zadataka. 

2. Takmičenje se odvija u dve faze, od kojih zavisi koliko će rešavači osvojiti bodova.

a) Prva faza traje od 20:00 do 21:15 i tokom nje takmičari kao pomoć imaju samo broj slova u rešenju.


b) Druga faza traje od 21:15 do 22:00 i takmičari će dobiti kao pomoć broj slova u postavci rebusa. Naravno, link za tu dopunsku pomoć pojaviće se na blogu u 21:15. Za svaki tačno rešen zadatak u tom periodu dobija se upola manje od predviđenih poena. 


3. Rešenja rebusa se šalju isključivo na mejl zoradis@eunet.rs . Rešenja koja stignu posle 22:00 neće se uzimati u obzir. Šaljite ih sve zajedno, a ne pojedinačno. U svakoj fazi (ima ih dve) možete poslati samo jedan set rešenja. U drugoj fazi ne možete korigovati prethodno poslato rešenje. U slučaju istog broja bodova gledaće se ko je ranije poslao svoja rešenja.

4. Svaki od zadatih rebusa trebalo bi da ima jedinstveno rešenje. Domaćin takmičenja priznaće neko alternativno rešenje samo u slučaju da zadovoljava visoke standarde, to jest, da ne postoji nikakva nategnutost u frazi ili rešenju.

5. Pravo učešća imaju svi ljubitelji enigmatike. 

 
Puno sreće i prijatna zabava!03 децембар 2014

НАЈАВА ТАКМИЧЕЊА У РЕШАВАЊУ РЕБУСА


У оквиру традиционалног 15. Меморијала Томислава Мунишића који се организује од 4. до 7. децембра на овом блогу ће се одржати такмичење у решавању ребуса које припрема Зоран Радисављевић. Такмичење ће се одржати у петак 5. децембра 2014. са почетком у 20,00 а завршиће се у 22,00. Пропозиције такмичења ће бити објављене истог дана. Позивам вас да се одазовете у што већем броју и тиме испоштујете труд организатора који већ 15 година успешно организује ово сећање на нашег трагично преминулог колегу.02 децембар 2014NAJREBUS MESECA NOVEMBRA

        Novembar je za nama pa bi trebalo da odaberemo i najbolji rebus objavljen na blogu u toku tog meseca. Odaberite 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji, pa među njima izaberite najbolja tri koje ćete oceniti sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je subota (06.12.2014) do 24,00 časa. Rezultate ću objaviti u nedelju (07.12.2014). Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
        Evo i spiska svih rebusa koji dolaze u obzir za glasanje. Eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. Ovde ne treba da odlučuje rešivost rebusa, jer nisu namenjeni širokim narodnim masama, već umešnost sastavljača i njegova ideja.

3052. Još kolo Kasima vuče (Joško Lokas ima vuče)
3053. Vuče nas Anti Leda (vuče na santi leda)
3054. Mami na bakanal Andro Veru (mamina baka na Land Roveru)
3055. Podli Pomet u Istri piva (pod lipom etui s tri piva)
3056. Mala vila na šest ari (Malavi, Lana, šestari)
3057. Kriva Greda (griva, kreda)
3058. Busa se Mara (marabu, sase)
3059. Kaljava cipela (ale, pica, valjak)
3060. Vi tri nara merite (vitrina, rame, rite)
3061. Dosta Violeta krade (dostavio letak Rade)
3062. Sada Mališa koristi pedikira (Sadam, Ališa, Kori, Stipe, Dik, Ira)
3063. Univerzijada (univer Zijada)
3064. Prestala žestoka panika (pre stalaže sto, kapa Nika)
3065. Dobar besednik (do barbe sed Nik)
3069. Starac Eso rado muči (Starace s oradom uči)
3070. Luiza se Lei nadala (Lu iza Sele i Nadala)
3071. Doha je Kataranima mila (do Hajeka taran i mamila)
3072. Skupa maturska putovanja (s kupa Turska, p(l)uto, Vanja)
3073. Strip Ita čita (s tri Pita Čita)
3074. Filip i Tanja (fil i pitanja)
3075. Uzalud Vavi teza (uz alu dva viteza)
3076. Premetaljke (pre meta kelj)
3077. Na obali reke Tare (Na obali reket are)
3078. Podeli savet Ruška (pod, elisa, vetruška)
3079. Na kontu nema para (nakon tune mapa, Ra)
3080. Nade snobova (na desno bova)
3081. Uvezana maramica (Uve, Zana, Mara, Mica)
3082. Nasredin izaziva gorenje (na sredini Zaz i Vanje gore)
3083. Poliklinika (poli klin Ika)
3087. Gol ide Joskan Istrom (gol i Dejo s kanistrom)
3088. Poveli k Noni u Sudan Tea (povelik nonius u Dantea)
3089. Ministru gudim arije (mini strug u Di Marije)
3090. Iravadi (Ida vari)
3091. Natu bije debil (na tubi jede Bil)
3092. To mi deka kupi (Tom ide ka Kupi)
3093. Protestant (prota, stent)
3094. Pečena piletina (Anite, lipa, ne čep)
3095. Premorena Belgijanka (pre Morena Bel, Gi, Janka)
3096. Golac u ranama slini (gola cura na maslini)
3097. Rasna Gala vas ledi (Ras naga lava sledi)
3098. Udovica, raga lijena (udovi cara Galijena)
3099. Sandu čeka posao (sanduče, kap, osao)
3100. Trik Obrene (tri kobre ne)
3101. Kara Bata Kirilo (karabatak i rilo)
3108. Dekorišete li jaspisom? (Deko riše Telija s Pisom)
3109. Joškova čigra (još Kovač igra)
3111. Dovode notare (do vode nota re)
3112. Često spi sakati Lazar (Če, sto, spisak, Atila, zar)
3113. Priče dižu tiraž (pri Čedi žuti raž)
3114. Svinje Tamara tovi (s vinjetama ratovi)
3115. Grubu reč Ava otkači (Gru, bure, čavao, tkači)
3116. Igor i Lela junake ruše (i gorile laju na keruše)
3117. Dosta Danijel ima (do stada nije Lima)
3118. Izaku tašta pust rašila (iza kuta štap u strašila)
3119. Pripala Mari mala doga (pri palamarima Ladoga)
3120. Sad splav ima Tom (SAD s plavim atom)
3121. Rezerva Časlav (reze, rvač, as, lav)30 новембар 2014

Решења:
3108. Декоришете ли јасписом? (Деко рише Телија с Писом)
3109. Јошкова чигра (још Ковач игра)
3110. Сликар Едо Муртић (трис Луке Модрића)
3111. Доводе нотаре (до воде нота ре)
3112. Често спи сакати Лазар (Че, сто, списак, Атила, зар)
3113. Приче дижу тираж (при Чеди жути раж)
3114. Свиње Тамара тови (с вињетама ратови)
3115. Грубу реч Ава откачи (Гру, буре, чавао, ткачи)
3116. Игор и Лела јунаке руше (и гориле лају на керуше)
3117. Доста Данијел има (до стада није Лима)
3118. Изаку ташта пуст рашила (иза кута штап у страшила)
3119. Припала Мари мала дога (при паламарима Ладога)
3120. Сад сплав има Том (САД с плавим атом)
3121. Резерва Часлав (резе, рвач, ас, лав)
3122. Диван кош Тице (диван, коштице)
3123. Петру жао колица (пет ружа око лица)
3124. Лепа Деса ме сеца (ЛЕ паде са месеца)