уторак, 02. децембар 2014.NAJREBUS MESECA NOVEMBRA

        Novembar je za nama pa bi trebalo da odaberemo i najbolji rebus objavljen na blogu u toku tog meseca. Odaberite 10 rebusa za koje smatrate da su bili najbolji, pa među njima izaberite najbolja tri koje ćete oceniti sa 4, 3 i 2 boda. Ostalih sedam dobiće po 1 bod. Vaš izbor najboljih rebusa napišite u komentarima ispod ovog posta,  a možete ih poslati i na moj mejl: nikic.branislav@gmail.com
       Pravo glasanja imaju svi koji to žele, dakle i autori rebusa i rešavači, a mogu i oni koji su samo posmatrači. Rok za glasanje je subota (06.12.2014) do 24,00 časa. Rezultate ću objaviti u nedelju (07.12.2014). Kao što znate, autori koji su objavili rebuse u toku tog meseca ne mogu da glasaju za svoje rebuse.
        Evo i spiska svih rebusa koji dolaze u obzir za glasanje. Eliminisao sam rebuse iz rubrike Vremeplov i one koji su već negde objavljeni pre pojavljivanja na blogu. Molim sve koji budu glasali da u obzir uzmu težinu rebusa prilikom sastavljanja, nove ideje u rebusima, zanimljive kombinacije i vizuelan izgled, kao i lepo rešenje. Ovde ne treba da odlučuje rešivost rebusa, jer nisu namenjeni širokim narodnim masama, već umešnost sastavljača i njegova ideja.

3052. Još kolo Kasima vuče (Joško Lokas ima vuče)
3053. Vuče nas Anti Leda (vuče na santi leda)
3054. Mami na bakanal Andro Veru (mamina baka na Land Roveru)
3055. Podli Pomet u Istri piva (pod lipom etui s tri piva)
3056. Mala vila na šest ari (Malavi, Lana, šestari)
3057. Kriva Greda (griva, kreda)
3058. Busa se Mara (marabu, sase)
3059. Kaljava cipela (ale, pica, valjak)
3060. Vi tri nara merite (vitrina, rame, rite)
3061. Dosta Violeta krade (dostavio letak Rade)
3062. Sada Mališa koristi pedikira (Sadam, Ališa, Kori, Stipe, Dik, Ira)
3063. Univerzijada (univer Zijada)
3064. Prestala žestoka panika (pre stalaže sto, kapa Nika)
3065. Dobar besednik (do barbe sed Nik)
3069. Starac Eso rado muči (Starace s oradom uči)
3070. Luiza se Lei nadala (Lu iza Sele i Nadala)
3071. Doha je Kataranima mila (do Hajeka taran i mamila)
3072. Skupa maturska putovanja (s kupa Turska, p(l)uto, Vanja)
3073. Strip Ita čita (s tri Pita Čita)
3074. Filip i Tanja (fil i pitanja)
3075. Uzalud Vavi teza (uz alu dva viteza)
3076. Premetaljke (pre meta kelj)
3077. Na obali reke Tare (Na obali reket are)
3078. Podeli savet Ruška (pod, elisa, vetruška)
3079. Na kontu nema para (nakon tune mapa, Ra)
3080. Nade snobova (na desno bova)
3081. Uvezana maramica (Uve, Zana, Mara, Mica)
3082. Nasredin izaziva gorenje (na sredini Zaz i Vanje gore)
3083. Poliklinika (poli klin Ika)
3087. Gol ide Joskan Istrom (gol i Dejo s kanistrom)
3088. Poveli k Noni u Sudan Tea (povelik nonius u Dantea)
3089. Ministru gudim arije (mini strug u Di Marije)
3090. Iravadi (Ida vari)
3091. Natu bije debil (na tubi jede Bil)
3092. To mi deka kupi (Tom ide ka Kupi)
3093. Protestant (prota, stent)
3094. Pečena piletina (Anite, lipa, ne čep)
3095. Premorena Belgijanka (pre Morena Bel, Gi, Janka)
3096. Golac u ranama slini (gola cura na maslini)
3097. Rasna Gala vas ledi (Ras naga lava sledi)
3098. Udovica, raga lijena (udovi cara Galijena)
3099. Sandu čeka posao (sanduče, kap, osao)
3100. Trik Obrene (tri kobre ne)
3101. Kara Bata Kirilo (karabatak i rilo)
3108. Dekorišete li jaspisom? (Deko riše Telija s Pisom)
3109. Joškova čigra (još Kovač igra)
3111. Dovode notare (do vode nota re)
3112. Često spi sakati Lazar (Če, sto, spisak, Atila, zar)
3113. Priče dižu tiraž (pri Čedi žuti raž)
3114. Svinje Tamara tovi (s vinjetama ratovi)
3115. Grubu reč Ava otkači (Gru, bure, čavao, tkači)
3116. Igor i Lela junake ruše (i gorile laju na keruše)
3117. Dosta Danijel ima (do stada nije Lima)
3118. Izaku tašta pust rašila (iza kuta štap u strašila)
3119. Pripala Mari mala doga (pri palamarima Ladoga)
3120. Sad splav ima Tom (SAD s plavim atom)
3121. Rezerva Časlav (reze, rvač, as, lav)

5 коментара:

Анониман је рекао...

1. 3075
2. 3055
3. 3098
4. 3114
5. 3116
6. 3091
7. 3065
8. 3089
9. 3119
10. 3099
M. Milićević

Анониман је рекао...

1. Uz alu dva viteza
2. Podli Pomet u Istri piva
3. Udovica raga lijena
4. Natu bije debil
5. Dovode notare
6. Prestala žestoka panika
7. Doha je Kataranima mila
8. Na kontu nema para
9. Pečena piletina
10. Protestant

Bogdan Marković

Бранислав Никић је рекао...

3055. Podli Pomet u Istri piva (pod lipom etui s tri piva) 4 boda
3098. Udovica, raga lijena (udovi cara Galijena) 3 boda
3089. Ministru gudim arije (mini strug u Di Marije) 2 boda
3064. Prestala žestoka panika (pre stalaže sto, kapa Nika) 1 bod
3065. Dobar besednik (do barbe sed Nik) 1 bod
3077. Na obali reke Tare (Na obali reket are) 1 bod
3092. To mi deka kupi (Tom ide ka Kupi) 1 bod
3095. Premorena Belgijanka (pre Morena Bel, Gi, Janka) 1 bod
3108. Dekorišete li jaspisom? (Deko riše Telija s Pisom) 1 bod
3113. Priče dižu tiraž (pri Čedi žuti raž) 1 bod

Момир Вученовић је рекао...

3116(4)
3097(3)
3089(2)
3070(1)
3061(1)
3073(1)
3075(1)
3088(1)
3119(1)
3091(1)

Luka је рекао...

3055. Podli Pomet u Istri piva (pod lipom etui s tri piva) - 4 boda
3114. Svinje Tamara tovi (s vinjetama ratovi) - 3 boda
3113. Priče dižu tiraž (pri Čedi žuti raž) - 2 boda

3061. Dosta Violeta krade (dostavio letak Rade)
3064. Prestala žestoka panika (pre stalaže sto, kapa Nika)
3070. Luiza se Lei nadala (Lu iza Sele i Nadala)
3073. Strip Ita čita (s tri Pita Čita)
3075. Uzalud Vavi teza (uz alu dva viteza)
3087. Gol ide Joskan Istrom (gol i Dejo s kanistrom)
3089. Ministru gudim arije (mini strug u Di Marije)