недеља, 30. новембар 2014.

Решења:
3108. Декоришете ли јасписом? (Деко рише Телија с Писом)
3109. Јошкова чигра (још Ковач игра)
3110. Сликар Едо Муртић (трис Луке Модрића)
3111. Доводе нотаре (до воде нота ре)
3112. Често спи сакати Лазар (Че, сто, списак, Атила, зар)
3113. Приче дижу тираж (при Чеди жути раж)
3114. Свиње Тамара тови (с вињетама ратови)
3115. Грубу реч Ава откачи (Гру, буре, чавао, ткачи)
3116. Игор и Лела јунаке руше (и гориле лају на керуше)
3117. Доста Данијел има (до стада није Лима)
3118. Изаку ташта пуст рашила (иза кута штап у страшила)
3119. Припала Мари мала дога (при паламарима Ладога)
3120. Сад сплав има Том (САД с плавим атом)
3121. Резерва Часлав (резе, рвач, ас, лав)
3122. Диван кош Тице (диван, коштице)
3123. Петру жао колица (пет ружа око лица)
3124. Лепа Деса ме сеца (ЛЕ паде са месеца)

Нема коментара: