10 март 2013

Решења:
1789. Наступи џез великана (на ступи џезве, Ликана)
1790. Бакари Сања (Бака, рис, Ања)
1791. Кори Јан дерматолога (коријандер, Мато, лога)
1792. Узми ланару дар (уз Милана рудар)
1793. Узде Јана јако затегла (уз Дејана ја, коза, тегла)
1794. Петлу Каћа сече крила (пет, Лука, ћасе, чек, рила)
1795. Скупа ти лимарија (с купатилима Рија)
1796. Јеле на Корабу (јеленак о Рабу)
1797. Пошто Перице кокице? (по штоперице, кокице)
1798. Поштене Талибанке (по штенета, Ли, банке)
1799. Сања Изак Леа (Сања иза Клеа)
1800. Муче Бошка ринолози (муче бошкарин о лози)
1801. Покренута питања (П окренута, пи тања)
1802. Окопане руже (око П А не, Р уже)
1803. Петао и кокош (пет АО и К око Ш)