14 мај 2011

DRUGO KOLO MEMORIJALA MILANA MILINA

Rad na žiriranju prvog kola uveliko traje i veoma smo zadovoljni kako brojnošću tako i kvalitetom anagrama i rebusa.
Dok žiri radi svoj deo posla evo i zadataka za drugo kola.
Drugo kolo traje do 1.jula 2011. godine.
Zadaci:
Anagram: Sastavite čist anagram od sledećih slova:
KRIJE LI SE LEPOTA ENIGMATIKE U "SITNIM" ZAGONETKAMA?

Rebus: Sastavite klasičan rebus u kome se u postavci (ne u rešenju) koristi najmanje jedan pojam vezan za školu (pazite da se taj pojam može predstaviti slikom)

Propozicije:
1. Takmičenje se odvija u tri kola
2. U svakom kolu potrebno je sastaviti anagram na zadatu temu i rebus sa jednim zadatim pojmom.
3. Pravo učešća imaju svi enigmati sa neograničenim brojem radova.
4. Anagrami i rebusi se šalju mejlom na enigmoteka@open.telekom.rs ili pismom na adresu, ED "Dr Đorđe Natošević" 25000 Sombor, Beogradska 12.
5. Svaki rad, ako se šalje poštom, MORA biti na posebnom listu papira (najmanje A5 formata)
6. Svaki od poslatih radove potpusuju se imenom i prezimenom
7. Prispele radove ocenjivaće tročlani stručni žiri.

Posebno će se vrednovati anagrami i rebusi, i to posebno za svako kolo.
Za svako kolo pravi se poredak prvih deset anagrama i prvih deset rebusa, koji se vrednuju ocenama 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2 boda, dok svi ostali radovi koji ispunjavaju uslove konkursa dobijaju 1 bod.
Na kraju će se proglasiti i ukupni pobednik, koga ćemo dobiti sabiranjem bodova za sva tri kola.
Dakle, u tri kola imaćemo 3 pobednika u sastavljanju anagrama, 3 pobednika u sastavljanja rebusa, 3 pobednika kola, najboljeg anagramistu (u tri kola), najboljeg sastavljača rebusa, kao i ukupnog pobednika.