16 август 2015

Решења:
3697. Соба са терасом (соб, ас, ат, Ера, сом)
3698. Босна гори (бос на гори)
3699. Ја радим палату на гори Лелија (јарад, импала, туна, гориле, лија)
3700. Вуче Патрика сестри Мерима (вуче па три касе с тримерима)
3701. Папак раји смета (Папа крај Исмета)
3702. Поједосмо коваче (По је до смоковаче)
3703. Сандале Нивес пакује (Санда, Лени, веспа, кује)
3704. Мога дишу напала китопсина (Могадишу, напа, лаки топ, Сина)
3705. Кокос кифлице (Коко, скиф, лице)
3706. Slagalica strave (slagali Castra V E)
3707. Изабра Неда бар (иза бране дабар)
3708. Баба баја Роману (Ба, Бабајаро, Ману)
3709. Појас ту Каја купи Лани (по јастука, јак у пилани)
3710. Оптицај новца (О птица, ЈН овца)
3711. Тполи стан (топ-листа Н)
3712. Тели Савалас (Т елиса, В алас)