15 јун 2013

09 јун 2013

Решења:
1982. Крамп у Стражилову - Крампус тражи лову
1983. Крампу снаја слама (Крампус на јаслама)
1984. Ибрик унеле Алекси коне (Ибри куне Леа лексиконе)
1985. У Брус идемо Нисаном (убрус и демони с Аном)
1986. Плата није данас (платан и један ас)
1987. Антика (Ан, Тика); Семантика (сем Ан Тика)
1988. Макарони Јаки пријају; макар они јаки пријају (мак, аронија, Кипријану)
1989. Купи Дони слике Рима (купидони с ликерима)
1990. Суши Марина трико (с ушима Ринат, Рико)
1991. Ћера ми данас тражи лову (ћерамида на Стражилову)
1992. Илија данас тражи лову (Илијада на Стражилову)
1993. Син од нас тражи лову (синод на Стражилову)
1994. Веран данас тражи лову (веранда на Стражилову)
1995. Прика за нас тражи лову (приказа на Стражилову)
1996. Иноклијентеле (инок лије Н(у)теле)
1997. Доња кобила коња добила
1998. Скијање по води (И јање, По, во, диск)
1999. А у том биликуму мијешају надалеко гласовите зачине, Лео (ауто М, БИ лик, У мумије, ША јунад, але КО, Г ласо, витез А, чинеле О)
2000. Клавир и бас (К лав и риба С)