08 август 2021

Решења: 
8900. Док олово засипа (до коловоза сипа)
8901. Удесно ћу (удес ноћу)
8902. Перо спи с Аницом (перо с писаницом)
8903. Велики српски кувар - Катарина Поповић Миџина (Тановић, џем, прслук)
8904. Надјеви цимета (на дјевици мета)
8905. Како ме гости виде? (ка коме го Стив иде?)
8906. Свет романтике (с ветром Ант и ке)
8907. Дора жели мало млађе (до раже Лима, лом лађе)
8908. Живот Оксане (Ж Иво, ток Сане)
8909. Кулисе носи вихор (Кули, сено, сиви хор)
8910. Школа пливања (кола, плиш и Вања)
8911. Довели Каплана (до, Велика Плана)
8912. Србина Малајке довеле (с рбинама лајке до Веле)
8913. Стрес кавицом ублажује (с Трескавицом Убла, жује)
8914. Меч играча шаха (МЕ чигра, чаша ХА)
8915. Ждралови лете (ЖД рало, виле ТЕ)
8916. Помор жохара (ПО морж, ОХ ара)
8917. Дивно је вина пити (див, нојеви на пити)