22 мај 2015

Ово је реаговање на ребус Драгана Добре објављен пре 35 година у ''Квизу Љето'' бр. 80. Ребус је био и на овом блогу прошле суботе под бројем 3526.17 мај 2015

Решења:
3512. Ја, стога, нећу к'о ви! (јастог, Ане, ћукови)
3513. Превеле лукаве лије мене (пре Веле Лука вели Јемен Е)
3514. Стопама мира (сто пара, Мима)
3515. Ридикили барда (Рид и Килибарда)
3516. Наменио сам то награђенима (на Мени осам тона грађе Н има)
3517. Дивне старине (див, неста Рине)
3518. Кости Јаго мота (кос Тијаго Мота)
3519. Паше конац игли (Пашеко на цигли)
3520. Рибе Рина лови (Рибери на лови)
3521. Она севап учини (О сева на пучини)
3522. Шара Фишер пице (шараф и шерпице)
3523. Спира ласка рабинима (спирала с карабинима)
3524. Дивно јуре склада (див, ној, урес, клада)
3525. Мало жуљева трајно остаје (МА лож уље, ватра ЈН, ОО стаје)
3526. Васи је и шала лијек (сијева, киша ЛА лије)