16 јун 2024

Решења:
11266. Лака тепсија (лакат, еп сија)
11267. Де-Бе лаже наследника (дебела жена с ледника)
11268. Гоја за нас (гојазан ас)
11269. Преписка сина траје (пре Писка Синатра је)
11270. Велика матура (вели кама: ''тура'')
11271. Сако за матуранте (са козама тур Анте)
11272. Милош Карна (Мирко, шнала)
11273. Петар Штамбук (штампа, бурек)
11274. Софија Нецин (сифон Јанице)
11275. Презбитеријанка (пре З битер и Јанка)
11276. Горе Албаније (горе Алба није)
11277. Завет мома даје (за Ветмом ада је)
11278. Добро забрави вајат (до Броза брав и Вајат)
11279. Насти пси досадили (на стипси до, САД и Ли)
11280. Иде спот с дамом (Иде с Потсдамом)