24 септембар 2009

Завршио се и тај одмор у Сокобањи, па је време да се поново посветим блогу о ребусима. За почетак, наравно, решења ребуса које сам поставио пре одласка на одмор:

1. Сложени секс (с ЛО жени се КС)
2. Плав је дрес Ери (П лав ЈЕ дресери)
3. Нема ни салама (немани с алама)
4. Нема ни за лек (немани З але К)
5. Оборио Боро бор (обори, обор, обор)
6. Лука путује (Л у капуту је)
7. Солите рибу (солитери БУ)
8. Ко завија Рељу (коза ВИ јаре ЉУ)