28 август 2011

Решења:
1055. Голу би цуру Сима (голубицу Рус има)
1056. Фина цигара (Финац и гара)
1057. Иван Голац (Ив, Анголац)
1058. Папирус (Папи, Рус)
1059. Само Анка гања Нина (Самоанка, Гањанин А)
1060. Папу Ана цени (Папуанац, Ени)
1061. Боса нација (Босанац, Ија)
1062. Перу Ана цмаче (Перуанац, маче)
1063. Свемирци (све М Ирци)
1064. Стрикине закладе (с три Кинеза кладе)
1065. Ти уништи миксер (Р Еским и ТШ Инуит)
1066. Пишкоте с кимом (ПИ Шкот, Еским ОМ)
1067. Индустрија меса (Индус са три јаме)
1068. Дане напушта врх (Хрват, шупа, Ненад)