01 децембар 2021

Decembarske optimizacije na Jovanovom blogu su spremne, priključite se! 

For more information visit the site Puzzles-jn

 

NAJREBUS NOVEMBRA

(PRVA FAZA)

 

Počinjemo sa izborom najboljeg rebusa objavljenog na ovom blogu u toku novembra.
- Bodovanje će imati dve faze.
- U prvoj će, svi koji žele da učestvuju kao sudije, odabrati 10 rebusa koje smatraju najboljim, ali bez rangiranja. Nije dozvoljeno glasati za svoj rebus.
- Nakon prve faze, sabiranjem bodova, izdvojiću 10 najboljih i poslati šestorici sudija. Sudije će odabrati 5 rebusa koji im se najviše sviđaju i dodeliti im poene po redosledu 5,4,3,2,1.
- Prva faza počinje danas i trajaće do subote 04.1
2.2021. do 20,00.
- Druga faza počinje u nedelju i trajaće do utorka 07.1
2.2021. do 20,00 časova, nakon čega ću sabrati ocene i proglasiti pobednika meseca.
- Vaše glasove možete poslati na moj mejl  
nikic.branislav@gmail.com  ili ih upisati kao komentar ispod ovog posta.

9103. Ne liježe stoka (Neli je žestoka)

9104. Peraje sleđa (Pera je sleđa)

9105. Divan Izabelin dom (divani za Belindom)

9106. Zato te momci traže (za totemom C IT raže)

9107. Stala si malo na cipele (s talasima lonac i Pele)

9108. Dobra jela s orasima (do Braje laso Ras ima)

9109. Da li dasa da tumara (Dalida sa datumara)

9110. Sloba njome vara sinovice (s lobanjom Eva Ras i Novice)

9111. Bojište na Rusandi (boji štenaru Sandi)

9112. Dokle psi dresuru žele? (do klepsidre su ruže LE)

9113. Uzori Kseni često pišu (uz orikse Niče, sto pi, Šu)

9114. Zabuna romara (za bunarom ara)

9115. Ponovi nama latinizam (po novinama lati, nizam)

9116. Dobar demagog hvali jadnika (do Bardema Gogh, V Alija, D Nika)

9123. Dom Antine Laure (do mantinela ure)

9124. Domarka roni (do Marka Roni)

9125. Da li je Vjeko fer? (Dalijev je kofer)

9126. Kokan ade snima (koka na desnima)

9127. Bata Tiku proveri Ris (batati, kup, Rover, iris)

9128. Aska je noseća (as kajen oseća)

9129. Kale majku lekari (kalem, ajkule, Kari)

9130. Globu sprečite! (globus pre Čite)

9131. Populista laže (po Puli stalaže)

9132. Tarasa napali ćurani (Sana, Palić, Uran i Tara)

9133. Artur s kesom (ar Turske, som)

9134. Divan esej (jesen, Vida)

9135. Za duži vek nema lek (zaduži vekne Malek)

9136. Zakleo me đed (za Kleom Eđed)

9137. Na (Li) dobre novce mlati (nad Obrenovcem lati)

9142. Mare zove nane (Marezove nane)

9143. Rome dira melodija (Romed i rame Lodija)

9144. Pregolema je bol (pre ''Gole Maje'' Bol)

9145. Gnusoba rano davi meraklije (gnu, sobar, anoda, vime, rak, lije)

9146. Ja radim palaču njemu (jarad, impala, čunj, emu)

9147. Domar Tini jako smeta (do martinija kos, meta)

9148. Dobre lavice (do Brela Vice)

9149. Ti kola plaćaš (Nikola Plećaš)

9150. Na Vardaru Vasko (avan, Daruvar, kos)

9151. Nova Pazova (ovan pa zova)

9152. Ta slika patvorina (tas, Lika pa tvorina)

9153. Uvek osmatrajte napadača (Uve kosmat, Rajt, Ena pa Dača)

9154. Borci mali papali (bor cimali pa pali)

9163. Tati mama mila (tat ima mamila)

9164. Smele momu zle djevice (s melemom uz led je Vice)

9165. Trišine slike Rima (tri šine s likerima)

9166. Litvanka se seli sama (lit van kase s elisama)

9167. Pošta pušta pošiljku (po štapu štap o šiljku)

9168. Pare jako draže (par eja kod raže)

9169. Ma, to je debakl Ave (Mato jede baklave)

9170. Lesli Karon (Leon slikar)

9171. Gojazna Dalija (Goja zna Dalija)

9172. Na paši krave (napa, ikra, veš)

9173. Vanila (o/van i la/v)

9174. Pin-kod rabina (pink Odra, bina)

9175. Deklinacija (Den, lica, Kija)

9176. Reklamacija (Rej, Laka, cima)

9177. Ruska federacija (Ruf, kare, deca, Sija)

9178. Ko me gurnu? (kor, emu, gnu)

9183. Preveli Kanađani Maja (prevelika na Đani maja)

9184. Nagi Tiranac (na Giti ranac)

9185. Brad atakira (Bradata Kira)

9186. Prerogativa ti zamine (pre roga Tivat iza mina)

9187. Strogira Nino mantijaša (s Trogiraninom Ant i Jaša)

9188. Poze brineti krasne (po zebri netik, Ras ne)