16 новембар 2016

Poštovani posetioci bloga, zbog tragedije u porodici blog neće raditi do ponedeljka. Naime, moj sestrić iz Vlasotinca (12 godina), unuk mog pokojnog strica Dušana Nikića, izgubio je svoj mladi život u nesrećnom slučaju. 

13 новембар 2016

Решења:
4824. Борна одли кашу (бор на одликашу)
4825. Кумино копиле (кумин око пиле)
4826. Доком бајна Јеле корача (до комбајна јелек орача)
4827. Расту гује (Рас тугује)
4828. Накот випера (на котви пера)
4829. Ко ми тетку вара? (комитет кувара)
4830. Белег у слепој улици (беле гусле поју Лици)
4831. Нагло губите киле (на глогу би текиле)
4832. Грузија нас цени (Гру зија на сцени)
4833. Жељезара (зеље, жара)
4834. Железара (Зеле, жара)
4835. А у диску комшија ђуска (Ауди с куком, шија, ђус, Ка)
4836. Ели псалам Еви чита (елипса, ламе, Вичита)
4837. Ко шара, а ко вара? (кошара, аков, ара)
4838. Нема Ник одјаве (немани код Јаве)
4839. Капа клошара (капак Л, О шара)
4840. Корен кестена (коре НК, Е стена)
4841. Режи лав у кавезу (РЕ жила, вук А, вез У)