18 август 2018

15 август 2018
Ево мало ребуса и за вечерње сате, а ових дана ћу, због доста ребуса који чекају на објављивање, наставити да их објављујем и пре подне и предвече.
12 август 2018

Решења:
6304. Каштел Штафилић (кап, теле, штап, пилић)
6305. Оток Хвар (око, кухар)
6306. Јадранско море (једра, Нико, морж)
6307. Оливер Драгојевић (Вера, Грдовић и Јоле)
6308. Ментални склоп (мента, Нилс, Клоп)
6309. Је ли ћевапе Тина јела? (Јелићева петина јела)
6310. Нагли Стипе туче Ника (на глисти пет ученика)
6311. Камена громада (каме на гро мада)
6312. И ја рибам бус (ијар и бамбус)
6313. Куцала је насумице (куца лаје на сумице)
6314. Пошиљатељ (пошип, ател)
6315. Naissus (Na/l/is, /I/sus)
6316. Баракуде и Делфини (Барак, Уде, /Ф/идел, Фини)
6317. Има ли наде за нас? (ималин, аде, Зана С)
6318. Упали цигарету (у палици Гарет У)
6319. Лице варалице (Ли, цев, Аралице)
6320. Предај ово мени (пред Ајовом Ени)
6321. Ко пљачка људе? (копља, чкаљ, Уде)
6322. Болешљиве стрине (Боле, шљиве с трине)
6323. Гласови јунака (Г ласо вију на Ка)
6324. Укор Пина Јераку (у корпи НА је рак У)
6325. Мажене сестрице (МА жене се с три Це)